#buwanngmgaakdangpinoy Sama-sama ulit nating ibahagi at palaganapin sa social media ang mga minamahal nating akdang Pinoy ngayong Agosto.

NOONG NAGDAANG taon, sinimulan ko ang isang personal na balak: bilang pakikiisa sa pagdiriwang ng buwan ng wika na simula yata nang pumasok ako noong grade school hanggang sa ngayong nagtuturo ako sa Kagawaran ng Filipino sa Ateneo ay nilahukan ko sa iba’t ibang paraan at sigasig, araw-araw akong magpo-post ng mga akdang pampanitikan. Malinaw noon ang dahilan ko:

Hindi ko inasahan na makikiisa sa “kalokohang” ito ang maraming tao at magiging isang malawakang kampanya sa social media na nilahukan ng mga indibidwal, iba’t ibang blog sites (tulad ng Xi Zuq’s Nook at The Jellicle Blog), at maging mga samahang pampanitikan sa loob at labas ng daigdig ng internet (tulad ng Pinoy Reads Pinoy Books), mga publikasyon (tulad ng Ang Pahayagang Plaridel at Malate Literary Folio), mga tagapaglathala (tulad ng OMF Literature at Ungaz Press), mga aklatan (tulad ng Rizal Library at Filipinas Heritage Library), mga eskuwelahan (tulad ng Xavier School), online shops (tulad ng Sulit.PH at Buqo na nagkaloob pa ng discount sa mga akdang Pinoy), at kahit ng mga institusyon ng pamahalaan (tulad ng National Book Development Board at National Commission for Culture and the Arts).

Ilan sa mga ibinahagi ng Ang Pahayagang Plaridel sa kanilang FB page ang pagtatampok sa sipi ng mga akda ng ilang manunulat.

Itinampok naman ng Rizal Library ng Ateneo de Manila University ang larawan ng mga manunulat katabi ang kanilang tampok na akda na nasa hagdan sa loob ng aklatan.

Itinampok naman ng Xavier School ang larawan ng mga mag-aaral hawak ang mga binabasa nilang akdang Pinoy sa klase. (Nagmula ang mga larawan sa mga FB post ni Bb. Perps Cuevas.)

Gusto kong kilalahin ang Edilberto and Edith Tiempo Creative Writing Center bílang pinakaunang institusyong pumik-ap sa kampanya noong isang taon sa pamamagitan ng kaibigang manunulat na si Ian Rosales Casocot, na isa rin sa nag-pioneer ng paggamit ng internet sa pagpapalaganap ng kamalayang pampanitikan sa kaniyang Philippine Literature website noong pagsisimula pa lamang ng milenyo. Pagkatapos, bumahang lalo ang suporta rito ng mga mambabása nang sinuportahan din ito ng mga kapwa-manunulat, tulad nina Mesandel Virtusio Arguelles, Mina V. Esguerra, Alvin B. Yapan, Adam David, Eliza Victoria, Joey Baquiran, Glenn Sevilla Mas, Charles Bonoan Tuvilla, Jerry B. Gracio, at maraming-marami pang iba.

Kaya naman, araw-araw sa buong buwan ng Agosto noong isang taon, nag-post ako ng mga pangkat ng mga libro na may temang sang-ayon sa manunulat (tulad nina Jun Cruz Reyes at Tony Perez sa Filipino at Conchitina Cruz at Eric Gamalinda sa Ingles) o publikasyon (tulad ng huwan potoc at Ubod New Authors Series) nang ginagamit ang hashtag na #BuwanNgMgaAkdang Pinoy.

Natuwa ako sa post ng mga tao noong isang taon. May mga kumarir dito nang mas matindi sa akin at sinabayan ang araw-araw kong pagpo-post. May mga naglunsad ng sarili nilang mga tema o anyo ng akda. May mga nagtuon sa mga akda mula sa Mindanaw, may mga nagbahagi ng mga sipi ng tula, may gumawa ng rebyu sa pelikula, komiks, atbp., may mga nagbahagi ng libro sa mga disiplinang nagmumula sa agham panlipunan. Marami sa mga ito, kinainggitan ko. Marami sa mga ito, nagpaalam sa akin sa napakarami pang mga akdang hindi ko nalalaman.

Pansinin ang matinding paghahanda ng Chachic’s Book Nook para sa mga larawan.
Itinampok naman ng Filipinas Heritage Library ang ilang historikong larawan katabi ng sipi mula sa mga kaugnay na akda.
Sa Instagram, makikita ang pag-aabala ng mga mag-aaral at guro ng panitikan upang makilahok sa kampanyang ito tulad ng makikita sa mga larawang ito nina Carla Melendez at Rhea Gulin.
Itinampok naman ng NCCA ang mga aklat na sila mismo ang naglathala tulad ng mga chapbook na bahagi ng Ubod New Authors Series.

Nitong Abril, may mga nagtanong sa akin kung gagawin na bang Abril ang pagdiriwang na ito dahil sa pagtatalaga sa Abril bílang #BuwanNgPanitikan, pero dahil malinaw sa akin, at tulad na rin ng nakita sa mga ibinahagi ng mga nakilahok noong isang taon, na hindi limitado sa panitikan ang mga akdang Pinoy, kaya tingin ko’y mahalagang maging isang hiwalay pa rin itong pagdiriwang.

NGAYONG TAON, MAY KAUNTING PATIMPALAK SA MGA MAKIKILAHOK SA ATING #Buwanngmgaakdangpinoy

Paano, mga kaibigan? Magkita-kita tayo simula sa Lunes sa iba’t ibang espasyo ng social media para sa #BuwanNgMgaAkdangPinoy!

Ibahagi ang larawang ito sa inyong mga social media page para malaman pa ng ibang mga tao.
Created By
Edgar Calabia Samar
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.