Loading

De Es - nieuwsbrief 31 januari 2020

Beste ouder(s), verzorger(s),

Via deze weg de tweede nieuwsbrief van 2020. Voor onze leerlingen een korte week, aangezien de deuren van school op donderdag en vrijdag gesloten waren vanwege de landelijke onderwijsstaking. In deze nieuwsbrief meer hierover.

Hart voor het onderwijs…

Het zijn bijzondere tijden vandaag de dag. Leerkrachten die staken, een minister die dan weer wel en dan weer geen toezeggingen doet. Wat is er toch allemaal in het onderwijs aan de hand?

Leerkrachten van alle scholen van Ieder Kind Telt staken deze dagen om kracht bij te zetten aan de oproep van de PO-Raad. De inzet is niet alleen het onderwijs van 2020, niet het onderwijs in Hellendoorn of Eelen en Rhaan, niet het onderwijs dat u zo bekend is…. Nee leerkrachten hebben twee dagen hun werk neergelegd omdat zij onderwijs zo belangrijk vinden, dat er structureel meer mogelijkheden vanuit het rijk geboden moeten worden voor het onderwijs in 2030, voor het wegwerken van het tekort aan leerkrachten in het westen van ons land, voor goed onderwijs op grote, maar ook op kleine scholen, voor goed onderwijs dat duurzaam is en kansen blijft bieden….

Vandaag hebben ook de leerkrachten van de Jan Barbier en de Es meegewerkt aan de overhandiging van een petitie aan de burgemeester Anneke Raven. Zij heeft toegezegd de bezorgde boodschap aan de minister te overhandigen.

Vrijdag zullen teamleden hun actie voortzetten en krijgt u ook allemaal een bericht van hen in de brievenbus. Misschien kunt u hen een hart onder de riem steken…

Daarnaast in deze nieuwsbrief de volgende onderwerpen:

  • Afsluiting project Charlie and the chocolate factory
  • Parkeren
  • Meerdaagse Zorgaccent
  • Staking onderwijs
  • Voorleesdagen

Voorjaarsvakantie

Op woensdagmiddag 12 februari om 12.30u begint voor de kinderen de voorjaarsvakantie. Het team heeft op die woensdagmiddag, donderdag en vrijdag nog studiedagen voordat ook zij van hun vakantie mogen genieten.

Met vriendelijke groet,

Robbert Flim en Roel Roelofs

Afsltuiting Charlie and the Chocolate Factory - woensdag 5 februari

Afsluiting Charlie and the Chocolate Factory

Woensdag 5 februari, 11.30u

En dan is er al weer een thema ten einde... Op woensdag 5 februari sluiten we het thema 'Charlie and the chocolate factory' af. Een thema waar schoolbreed met ontzettend veel plezier aan gewerkt is! Dit krijgen we namelijk terug van leerlingen, ouders en leerkrachten.

Via deze weg willen we u uitnodigen om samen met ons het thema af te sluiten.

Programma:

11.30u: Opening buiten met de Oempa Loempa-dans door groep 1-3.

de Oempa Loempa's

Na de dans gaat elke groep terug naar zijn eigen klas en draaien we via een tijdschema met de hele groep door van lokaal naar lokaal. U kunt samen met de groep van uw kind aansluiten bij de rondgang door school. Als alles volgens planning verloopt zijn we ongeveer om 12.15u klaar. Dan hebben we in de groepen nog even de tijd om op te ruimen, zodat om 12.30u de school, net als anders, uit gaat

In het kort:

11.30u: Opening, buiten op het lesplein achter school.

11.45u: Middels doordraaischema de school door.

12.30u: Einde ochtend.

Nieuw thema:

Na de voorjaarsvakantie starten we met het thema 'Vrijheid'. Niet alleen de viering van 75 jaar leven in vrijheid, maar ook thema's als vrije keuze, vrijheid in expressie, kinderrechten, enz. Ook vragen als 'Zitten er grenzen aan vrijheid?' en 'hoe zit onze democratie in elkaar?' zullen aan bod komen.

Parkeren voor school...

We zien de laatste tijd in toenemende mate (groot)ouders die de auto voor school parkeren. Dit is niet de bedoeling: Onder schooltijd mag er aan de A.F. Lanckerstraat niet geparkeerd worden. Wilt u hier rekening mee houden en ook grootouders of de oppas op de hoogte stellen? Dank voor uw medewerking.

Wandelmeerdaagse 2020

Eerste aankondiging

Help jij weer mee?

5e editie!

Voor het vijfde jaar op rij organiseert Zorgaccent de wandelmeerdaagse voor minder mobiele mensen. Het is voor de Es tevens het vijfde jaar dat we hier onze medewerking aan willen verlenen!

12/13/14 mei 2020

Ook dit jaar heeft ZorgAccent weer gevraagd of leerlingen van de Es willen helpen bij het uitdelen van koekjes bij pauzeplekken, de medailles en bloemen uitdelen tijdens de laatste avond of willen assisteren tijdens de route. Iets waar we natuurlijk weer 'ja' op gezegd hebben!

Via de groepsapp krijgen leerlingen uit groep 6/7/8 binnenkort meer uitleg en de mogelijkheid om zich op te geven.

Elk jaar weer een succes!

Staking Onderwijs 30 / 31 januari

Teams Es en Jan Barbier in het Huis van Cultuur en Bestuur

Afgelopen donderdag en vrijdag waren de deuren van de Es en Jan Barbier gesloten vanwege de landelijke onderwijsstakingen. Beide teams zijn donderdagochtend gestart op de Marijkeschool in Nijverdal, om van hieruit in optocht naar het huis van Cultuur en Bestuur te lopen. Hier werd een brief aan burgemeester Anneke Raven en onderwijswethouder Anja van de Dolder aangeboden. 's Middags was er een lezing, ook op de Marijkeschool.

Op vrijdag was er geen manifestatie of bijeenkomst, maar waren de deuren vanwege de staking wel gesloten. Wellicht hebt u hier thuis toch iets van meegekregen...

Nationale voorleesdagen

De brandweer in de klas...

Afgelopen dinsdagmorgen heeft Ferry van den Berg, vader van school en brandweerman, in het kader van de nationale voorleesdagen voorgelezen in groep 1a, 1b en 2. Een echte brandweerman in de klas... het heeft op veel kinderen indruk gemaakt en het was een zeer geslaagde ochtend! Ferry; ontzettend bedankt voor je tijd en het voorlezen in de groepen!