Loading

Nå vaksinerer vi! Informasjon om felles vaksinering i Randaberg.

Randaberg kommune skal tilby koronavaksinasjon til kommunens innbyggere

Du blir kontaktet, eller får et varsel, når det nærmer seg din tur til å vaksineres.

Registrer deg eller bestill time:

Vaksinetelefonen - 404 08 894

Vaksinetelefonen har åpent hverdager mellom kl. 08.30 og 10.30. Vi ber om at Vaksinetelefonen fortrinnsvis brukes til å avlyse timer ved sykdom, karantene, isolasjon, og for de som ikke har BankID. På forhånd takk!

Informasjon om koronavaksine på andre språk:

Slik foregår vaksineringen

I uke 30 (26. juli-1. august) mottar vi 624 vaksinedoser

36 doser går til dose 2 hos fastlegene, resten går til sentralvaksineringen, 570 dose 1 og 18 dose 2.

Vi tilbyr drop-in-vaksinering

Onsdag 28. juli tilbyr vi drop-in-vaksinering, for de som enda ikke har registrert seg til første dose eller ikke har bestilt time.

Denne dagen er vaksinetelefonen (404 08 894) åpen fra klokken 8.30 til 15. Du kan ringe samme dag og få satt opp tidspunkt til vaksinering.

Det er også mulig å møte opp direkte ved Randaberghallen mellom klokken 8.30 og 15. Husk å gi beskjed til en av vaktene om at du er drop-in og ønsker vaksinedose 1.

I uke 29 startet Randaberg kommune med å vaksinerer gruppe 10 og 11, samt etterslengere fra tidligere grupper.

Slik foregår vaksineringen | This is how the vaccination takes place

Felles vaksinering (massevaksinering) i Randaberg skjer i Randaberghallen, hall 2, i Torvmyrveien 13. Parkering skjer på egne oppmerkede parkeringsplasser utenfor Randaberghallen. Velkommen!

Mass vaccination in Randaberg takes place in Randaberghallen, hall 2, in Torvmyrveien 13. Parking takes place in separate marked parking spaces outside Randaberghallen. Welcome!

Det er godt med gratis parkeringsplasser rundt vaksinestedet i Randaberghallen.

Randaberghallen ligger i Torvmyrveien 13

Hva møter deg når du kommer til vaksinestedet?

Skisse Randaberghallen, hall 2.
Inngang til vaksinestedet i Randaberghallen.

Hvordan får jeg beskjed når det er min tur?

Du får en SMS fra Randaberg kommune med tilbud om vaksinering. I samme SMS er det vedlagt en lenke for å registrere deg.

Vaksinetelefon - 404 08 894

Vaksinetelefonen har åpent hverdager mellom kl. 08.30 og 10.30.

Vi ber om at Vaksinetelefonen fortrinnsvis brukes til å avlyse timer ved sykdom, karantene, isolasjon, og for de som ikke har BankID.

Er det noe jeg bør vite før frammøte?

Ikke møt før oppsatt tid. På grunn av fare for smittespredning er det ikke anledning til å vente inne i hallen. Det er heller ikke bra hvis det samles for mye folk på utsiden.

Hvis det er kaldt eller regner kan ventetiden også bli lang.

Vær mest mulig presis - og husk munnbind.

Hva må jeg huske på før jeg kommer til vaksinering?

Husk å ta med legitimasjon med bilde (pass, førerkort, bankkort).

Ta også på løstsittende klær på overkroppen som er lette å ta av/rulle opp ermet på.

Vaksinen settes i overarmen på den armen du ikke skriver med.

Her setter sykepleier Anette Meling Berg i Randaberg kommune vaksine i overarmen på en helsearbeider.

I hvilken rekkefølge blir vi kalt inn?

Innbyggere blir innkalt etter alder, de eldste blir kalt inn først. Vi følger Folkehelseinstituttet sine anbefalinger. Hvis det blir endringer vil vi informere om det.

Vaksinestedet i Randaberghallen er rigget med tre vaksinelinjer og kan på det meste vaksinere 600 personer per dag.

Hvordan foregår vaksineringen?

Når du kommer til vaksinestedet, blir du møtt av en vakt som deler ut munnbind - hvis du ikke allerede har med deg selv - og som passer på at alle spriter hendene. Deretter skal du registrere deg.

Før du får vaksine, skal du registreres. Her registrerer sykepleier Vibeke Oanes Haga i Randaberg kommune en helsearbeider under pilotprosjektet for massevaksinering i Randaberghallen 14. april i år.
Registrering før vaksine.

Hold legitimasjon med bilde (pass, førerkort, bankkort) klart. Du vil bli vist til en ledig vaksinebås av den som registrerer deg.

Vaksinen settes i overarmen på den armen du ikke skriver med.

Etter vaksineringen må du vente i hallen i 20 minutter i tilfelle du får en allergisk reaksjon. Det er vanlig prosedyre ved vaksinering.

Du skal ikke møte opp til vaksinasjon dersom du på vaksinasjonsdagen:

 • Har forkjølelsessymptomer, feber over 38 °C eller andre tegn på infeksjonssykdom
 • Er i karantene eller venter svar på koronatest
 • Har blitt vaksinert med annen vaksine i løpet av siste syv dager
 • Er gravid, uten å tilhøre risikogruppe for alvorlig koronasykdom

Du må vente med vaksine til tre måneder etter at du har vært syk med covid-19. Hvis du er gravid og ikke tilhører risikogruppe for alvorlig koronasykdom skal du heller ikke ta vaksinen.

Kan jeg velge hvilken vaksine jeg får?

Nei, du blir tilbudt den vaksinen som er tilgjengelig. Hvis du takker nei kan det gå lenge til du får et nytt tilbud. For øyeblikket tilbyr Randaberg kommune Pfizer.

Hvor lang tid går det mellom vaksinedosene?

Det er 12 ukers intervall mellom første og andre vaksinedose, med unntak av gruppene fram til og med 7, som har 6 uker tidsintervall.

Helsesykepleier Anne Haukali sjekker korrekt dosering av vaksinen.

Hvilke vaksiner brukes i Randaberg?

Randaberg kommune bruker for tiden Comirnaty (Pfizer og BioNTech) som settes i to doser. Vaksinasjon er gratis og frivillig. Siden dette er en svært smittsom sykdom anbefales alle som kan om å ta vaksinen. Vaksinering anbefales ikke til barn og unge under 18 år eller til gravide.

Informasjonsark om koronavaksinen fra BioNTech og Pfizer (Comirnaty) på ulike språk (FHI).

Hvor mye vaksine får kommunen?

Det er vanskelig å forutse, og gjør det utfordrende å planlegge vaksineringen. Vaksinene settes fortløpende etter hvert som kommunen får dem.

Randaberg kommune bruker for tiden Comirnaty (Pfizer og BioNTech) som settes i to doser.

Vaksinasjonens tre faser

 • Fase 1: Beboere på alders- og sykehjem vaksineres på institusjonen. Alle langtidsbeboere er vaksinert.
 • Fase 2: Prioriterte grupper (innbyggere over 65 år og de med underliggende sykdommer) vaksineres av fastlegene eller ved massevaksinasjon.
 • Fase 3: Massevaksinering av resten av befolkningen (18-64 år) i Randaberghallen.

Oppstart av massevaksinering startet i uke 17

Du får SMS med tilbud om vaksine med lenke til bestilling av time når det er din tur. Følg med på kommunens nettsider for mer informasjon om felles vaksinering.

Hvor langt har vaksineringen kommet i Randaberg?

Antall vaksinasjoner dose 1 og 2 etter alder i Randaberg. Totalt er det satt 10 282 vaksiner i Randaberg per 30. juli, 7 113 dose 1 og 3 169 dose 2. Kilde: SYSVAK/FHI.
Type preparat (vaksine) dose 1 og 2 etter alder i Randaberg per 29. juli. Kilde: SYSVAK/FHI.

Oversikt over antall vaksinerte i alle landets kommuner finner du på fhi.no.

Har du fastlege i en annen kommune?

Hvis du ikke er i prioritert gruppe, vil du få anledning til å vaksinere deg i forbindelse med felles vaksinering i Randaberghallen.

Dette møter deg når du kommer til vaksinestedet. Først blir du registrert i mottak, deretter blir du henvist til plass ved skjermbrett.

Alle har rett på gratis vaksine

Alle som oppholder seg i Norge, også de som oppholder seg her ulovlig, har rett til gratis nødvendig helsehjelp. Kontakt med helsevesenet for å få nødvendig helsehjelp meldes ikke til politiet.

Tilbud om koronatest og koronavaksine gjelder også de som har ulovlig opphold i Norge.

Vaksine til studenter/utenlandsstudenter

Studenter vil få tilbud om vaksine både der de bor og studerer, og fra hjemkommunen sin. De bør planlegge hvor de er når dose 2 settes. Begge doser må som hovedregel settes i samme kommune.

Norske studenter som skal studere eller ha utvekslingsopphold i utlandet, prioriteres til koronavaksine. Du som er utenlandsstudent må ta kontakt med Vaksinetelefonen i Randaberg kommune, tlf. 404 08 894 (man-fre kl. 0830-1030), for å bli prioritert til vaksine.

Husk aller først å registrere at du ønsker vaksine.

Målet er at utenlandsstudenter skal være fullvaksinerte når de reiser ut. Husk å ta med dokumentasjon på at du skal studere utenlands når du skal vaksineres.

Hvilke bivirkninger har vaksinene?

Alle vaksiner har bivirkninger, de fleste er milde og forbigående.

De fleste vil oppleve ubehagelige bivirkninger de første dagene etter vaksinasjon. Det vanligste er smerter og hevelse på stikkstedet, trøtthet, hodepine, frysninger, kvalme/brekninger, feber, muskel- og leddsmerter.

Alvorlige bivirkninger av vaksiner er sjeldne. Les mer om bivirkninger ved vaksinasjon på fhi.no

Venteplass i 20 minutter.

Definisjoner på vaksinering

Fullvaksinert:

 • Fått to vaksinedoser, og det har gått over én uke siden du fikk den siste dosen.
 • Gjennomgått covid-19 og fått én dose med koronavaksine for over en uke siden. Du kan ikke få vaksinedosen før tre uker etter du tok testen som var positiv.
 • Fått én vaksinedose og etter tre uker tester positivt på en koronatest. Du er da fullvaksinert når du er ferdig med isoleringen.

Beskyttet:

 • Er fullvaksinert.
 • Har fått én dose, og det har gått 3 til 15 uker etter du fikk dosen.
 • Har gjennomgått covid-19-sykdom de siste seks månedene.

Vær obs på svindelforsøk

Nasjonal sikkerhetsmyndighet advarer om at svindelforsøkene vil øke i forbindelse med koronavaksineringen. Oppringing med tilbud om snarlig vaksinering mot forhåndsbetaling fra for eksempel private helseaktører er forsøk på svindel. Koronavaksineringen er gratis og skjer kun i regi av kommunen og fastlegen.

Forsøk på å få innbyggere til å oppgi opplysninger om bankkonto-/kredittnumre, personalia og helseopplysninger i forbindelse med vaksinering er også forsøk på svindel/utpressing.

Randaberg sine innbyggere vil bli kontaktet enten av fastlegen sin eller av Randaberg kommune.

Når regnes jeg som vaksinert?

Etter covid-19-forskriften regnes personer som vaksinert tre uker etter at første dose er satt.

Trenger jeg å følge smittevernreglene etter at jeg er vaksinert?

Vaksinen gir god beskyttelse mot å bli syk av eller mot å få symptomer på covid-19. Det er ikke helt klarlagt om en som er vaksinert kan være bærer av viruset (uten symptomer) og fortsatt smitte andre. Derfor at viktig at du følger smittevernreglene, også etter at du er vaksinert.

Koronasertifikat

Koronasertifikatet viser om du er vaksinert, om du er immun etter å ha hatt covid-19-sykdom og resultatet hvis du har negativ koronatest. Du kan logge deg inn i sertifikatet ditt her.

Dersom du har norsk personnummer eller D-nummer finner du koronasertifikatet ditt på Helsenorge. Du logger deg inn i sertifikatet med elektronisk ID. Du kan bruke BankID, BankID på mobil, Buypass ID på smartkort, Buypass ID i mobil eller Commfides e-ID.

Koronavaksineringen blir registrert på vaksinasjonskortet ditt som du finner under Mine vaksiner på helsenorge.no.

Kan barna mine ta vaksinen?

Koronavaksine anbefales ikke til barn og unge under 18 år. Unge i alderen 16-18 år med høy risiko for alvorlig sykdom kan imidlertid tilbys Pfizer-/BioNTech-vaksinen, den er godkjent fra 16 år.

Dette gjelder ungdommer som har alvorlige og komplekse lidelser eller medfødte syndromer. Se Norsk barnelegeforenings veileder.

- Angående diskusjonen i media om vaksinasjon av barn: Det er ikke tatt noen avgjørelser på dette området ennå. Per nå er det ingen godkjente vaksiner for barn. Det foregår studier for å kartlegge effekten av vaksiner for barn. I løpet av sommeren og utover høsten blir det sett på om det skal lages et vaksinasjonsprogram for barn. Vaksinasjon av barn kan bidra til å beskytte barnet mot infeksjonen. Immunitet hos barn kan bidra til å gi bedre beskyttelse i samfunnet som helhet, og dermed bidra til å stoppe epidemien. Det er likevel ikke sikkert det blir nødvendig. Ulempen er at vaksiner kan gi litt reaksjoner, som vondt i armen og mild sykdom i 1-2 dager. Hos barn kan faktisk denne reaksjonen i enkelte tilfeller være verre enn selve koronainfeksjonen. (Preben Aavitsland, Folkehelseinstituttet, 27. april 2021).

Må jeg fortsatt gå i karantene om jeg er vaksinert?

Det er tre typer karantene. Innreisekarantene og smittekarantene vil gjelde, selv om du er vaksinert. Hvis du har en i husstanden som nærkontakt til en smittet, trenger ikke du gå i ventekarantene dersom du og nærkontakten er vaksinert.

Kan jeg ta med ledsager?

Ja, det er mulig å ha med ledsager hele tiden, også inn i vaksinebåsen.

Pressekontakter

Mediehenvendelser om massevaksineringen kan rettes til:

Siw Diane Myhre Johanson, virksomhetsleder Hjemmetjenesten, tlf. 990 39 910.

Inger Elin Myhre, leder Randaberg sykehjem, tlf. 481 44 566.

Ole Bernt Lenning, kommuneoverlege, tlf. 900 27 013.

May Sissel Vadla, kommuneoverlege, tlf. 984 92 399.

Trenger du å vite mer?

Les mer om vaksinering på FHI sine nettsider

Koronavaksine på 1-2-3 - på ulike språk

Velkommen til vaksinasjon!

Credits:

Alle foto: Ove Sveinung Tennfjord