Loading

Nå vaksinerer vi! Informasjon om felles vaksinering i Randaberg.

Randaberg kommune skal tilby koronavaksinasjon til kommunens innbyggere

Du blir kontaktet, eller får et varsel, når det nærmer seg din tur til å vaksineres.

Registrer deg eller bestill time:

Vaksinetelefonen - 404 08 894

Vaksinetelefonen har åpent hverdager mellom kl. 08.30 og 10.30. Vi ber om at Vaksinetelefonen fortrinnsvis brukes til å avlyse timer ved sykdom, karantene, isolasjon, og for de som ikke har BankID. På forhånd takk!

Informasjon om koronavaksine på andre språk:

Hvor mange vaksiner får vi?

Koronavaksiner planlagt for utsendelse til Randaberg kommune (statistikk fra FHI):

 • Uke 38 (20.-26. september): 110 hetteglass Comirnaty = 660 doser. (0 hetteglass Spikevax).
 • Uke 39 (27.09.-03.10.): 0 hetteglass Comirnaty/Spikevax).

Statens legemiddelverk beregner 6 doser per hetteglass Comirnaty (BioNTech/Pfizer), og 10 doser per hetteglass Spikevax (Moderna).

Tredje dose til de med alvorlig nedsatt immunforsvar

Gjennomføring av vaksinasjon med 3. dose til pasienter med alvorlig svekket immunforsvar.

 • De fleste pasientene skal vaksineres i sin hjemkommune.
 • Det er kommunene som avgjør om 3. dose tilbys som drop-in eller etter timebestilling.

For å få 3. dose må det dokumenteres at en person tilhører de utvalgte gruppene med alvorlig nedsatt immunforsvar. Spesialisthelsetjenesten er hovedansvarlig for dette, og pasientene vil identifiseres der.

De som skal vaksineres med tredje dose mottar et brev fra sykehuset, som de kan ta med seg til kommunen når de skal bestille eller møte opp til vaksinasjon.

Siden dette kan ta noe tid, har spesialisthelsetjenesten i tillegg kommet frem til følgende alternative måter å dokumentere at de tilhører en pasientgruppe som kan motta en tredje dose:

Gruppe 1:

 • Organtransplanterte, benmargstransplantasjon siste 2 årene, eller en pågående graft versus host- sykdom som krever immunsuppresjon.
 • Alvorlig og moderat primær immunsvikt.
 • Aktiv dialysebehandling og pasienter med kronisk nyresvikt stadium 5.
 • Avansert eller ubehandlet hiv-infeksjon.

Alle som har en diagnose etter listen for gruppe 1 kan vise frem notat fra sykehus hvor diagnose fremgår, hvis de ønsker vaksine før de har mottatt brev fra sykehuset.

Gruppe 2:

 • Pasienter med pågående betydelig immundempende behandling av annen årsak: Pasienter som bruker immundempende medisiner som står på listen fra de fagmedisinske miljøene kan kontakte kommunen direkte, og vise frem dokumentasjon på medisinbruk i form av journalnotat, resept /e-resept eller medikamentforpakning hvor pasientens navn fremgår.
 • Kreftpasienter med aktiv eller nylig gjennomgått immundempende behandling: Disse må vente på brev fra spesialisthelsetjenesten fordi det må gjøres en individuell vurdering for å få best effekt av vaksinen og unngå unødvendige bivirkninger.

Pasienter som er aktuelle for en tredje vaksine, kan ringe vaksinetelefonen (40 40 88 94) eller sende e-post (vaksinekoordinator@randaberg.kommune.no) for å bestille time.

På FHI sin nettside kan du lese mer om den tredje vaksinen.

Klart for vaksinering av 12-15-åringene

Vaksinasjon av 12-15-åringer i Randaberg skjer på dagtid i uke 39 og 40 i Randaberghallen, i samarbeid med skolene i kommunen.

Les mer om dette på vår hjemmeside.

Randaberg kommune tilbyr 16- og 17-åringer vaksinering i Randaberghallen

Vaksineringen av 16-17-åringene startet opp i uke 36, og vil skje på fastsatte tider om ettermiddagen i Randaberghallen.

Det er regjeringen, etter anbefaling fra FHI, som har bestemt at denne aldersgruppa skal inkluderes i vaksinasjonsprogrammet.

- Det er få i aldersgruppen 16 og 17 år som blir alvorlig syke, men det er en del smitte blant ungdom. Vaksinering av denne aldersgruppa vil derfor redusere smittespredningen i samfunnet, opplyser vaksinekoordinatorene Inger Elin Myhre og Siw Diane Myhre Johanson i Randaberg kommune.

Les mer: Vaksinetilbudet går til alle innbyggere i Randaberg som er født i 2004 og 2005.

Slik foregår vaksineringen | This is how the vaccination takes place

Felles vaksinering (massevaksinering) i Randaberg skjer i Randaberghallen, hall 2, i Torvmyrveien 13. Parkering skjer på egne oppmerkede parkeringsplasser utenfor Randaberghallen. Velkommen!

Mass vaccination in Randaberg takes place in Randaberghallen, hall 2, in Torvmyrveien 13. Parking takes place in separate marked parking spaces outside Randaberghallen. Welcome!

Det er godt med gratis parkeringsplasser rundt vaksinestedet i Randaberghallen.

Randaberghallen ligger i Torvmyrveien 13

Hva møter deg når du kommer til vaksinestedet?

Skisse Randaberghallen, hall 2.
Inngang til vaksinestedet i Randaberghallen.

Hvordan får jeg beskjed når det er min tur?

Du får en SMS fra Randaberg kommune med tilbud om vaksinering. I samme SMS er det vedlagt en lenke for å registrere deg.

Vaksinetelefon - 404 08 894

Vaksinetelefonen har åpent hverdager mellom kl. 08.30 og 10.30.

Vi ber om at Vaksinetelefonen fortrinnsvis brukes til å avlyse timer ved sykdom, karantene, isolasjon, og for de som ikke har BankID.

Er det noe jeg bør vite før frammøte?

Ikke møt før oppsatt tid. På grunn av fare for smittespredning er det ikke anledning til å vente inne i hallen. Det er heller ikke bra hvis det samles for mye folk på utsiden.

Hvis det er kaldt eller regner kan ventetiden også bli lang.

Vær mest mulig presis - og husk munnbind.

Hva må jeg huske på før jeg kommer til vaksinering?

Husk å ta med legitimasjon med bilde (pass, førerkort, bankkort).

Ta også på løstsittende klær på overkroppen som er lette å ta av/rulle opp ermet på.

Vaksinen settes i overarmen på den armen du ikke skriver med.

Her setter sykepleier Anette Meling Berg i Randaberg kommune vaksine i overarmen på en helsearbeider.

I hvilken rekkefølge blir vi kalt inn?

Innbyggere blir innkalt etter alder, de eldste blir kalt inn først. Vi følger Folkehelseinstituttet sine anbefalinger. Hvis det blir endringer vil vi informere om det.

Vaksinestedet i Randaberghallen er rigget med tre vaksinelinjer og kan på det meste vaksinere 600 personer per dag.

Hvordan foregår vaksineringen?

Når du kommer til vaksinestedet, blir du møtt av en vakt som deler ut munnbind - hvis du ikke allerede har med deg selv - og som passer på at alle spriter hendene. Deretter skal du registrere deg.

Før du får vaksine, skal du registreres. Her registrerer sykepleier Vibeke Oanes Haga i Randaberg kommune en helsearbeider under pilotprosjektet for massevaksinering i Randaberghallen 14. april i år.
Registrering før vaksine.

Hold legitimasjon med bilde (pass, førerkort, bankkort) klart. Du vil bli vist til en ledig vaksinebås av den som registrerer deg.

Vaksinen settes i overarmen på den armen du ikke skriver med.

Etter vaksineringen må du vente i hallen i 20 minutter i tilfelle du får en allergisk reaksjon. Det er vanlig prosedyre ved vaksinering.

Du skal ikke møte opp til vaksinasjon dersom du på vaksinasjonsdagen:

 • Har forkjølelsessymptomer, feber over 38 °C eller andre tegn på infeksjonssykdom
 • Er i karantene eller venter svar på koronatest
 • Har blitt vaksinert med annen vaksine i løpet av siste syv dager
 • Er gravid, uten å tilhøre risikogruppe for alvorlig koronasykdom

Du må vente med vaksine til tre måneder etter at du har vært syk med covid-19. Hvis du er gravid og ikke tilhører risikogruppe for alvorlig koronasykdom skal du heller ikke ta vaksinen.

Kan jeg velge hvilken vaksine jeg får?

Nei, du blir tilbudt den vaksinen som er tilgjengelig. Hvis du takker nei kan det gå lenge til du får et nytt tilbud. For øyeblikket tilbyr Randaberg kommune vaksinene Comirnaty (BioNTech og Pfizer) og Spikevax Moderna.

Intervaller

En ny dose skal gis etter noen ukers mellomrom. Det er viktig at du prøver å ta andre dose til oppsatt tid for å få best mulig beskyttelse. Hvis noe uforutsett skulle komme i veien, må du si fra med én gang til vaksinasjonsstedet slik at det kan avtales ny tid

For personer med alvorlig immunsvikt er det anbefalt et intervall på tre uker for Comirnaty og fire uker for Spikevax. For øvrige grupper vil intervallet kunne være lenger (opptil tolv uker) avhengig av hvor langt kommunen har kommet i vaksineringen og hvor mye vaksine som er tilgjengelig.

Absolutt minimumsintervall er:

 • For Comirnaty (BioNTech og Pfizer) – minst 21 dager mellom dosene
 • For Spikevax (Moderna) – minst 28 dager mellom dosene
 • Ved kombinasjon av de to vaksinene er det anbefalt et minimumsintervall på fire uker mellom dosene

Det er viktig at dosene ikke settes med kortere intervall enn det som står over. (Kilde: FHI)

Helsesykepleier Anne Haukali sjekker korrekt dosering av vaksinen.

Hvilke vaksiner brukes i Randaberg?

Randaberg kommune bruker for tiden Comirnaty (Pfizer og BioNTech) og Spikevax (Moderna) som settes i to doser. Vaksinasjon er gratis og frivillig. Siden dette er en svært smittsom sykdom anbefales alle som kan om å ta vaksinen.

Her kan du lese mer om koronavaskinasjon på FHI sine nettsider.

Randaberg kommune bruker for tiden Comirnaty (Pfizer og BioNTech) og Moderna som settes i to doser.

Oppstart av massevaksinering startet i uke 17

Du får SMS med tilbud om vaksine med lenke til bestilling av time når det er din tur. Følg med på kommunens nettsider for mer informasjon om felles vaksinering.

Hvor langt har vaksineringen kommet i Randaberg?

Antall vaksinasjoner dose 1 og 2 etter alder i Randaberg. Totalt er det satt 15 095 vaksiner i Randaberg per 19. september, 8 168 dose 1 og 6 927 dose 2. Kilde: SYSVAK/FHI.

Oversikt over antall vaksinerte i alle landets kommuner finner du på fhi.no.

Dette møter deg når du kommer til vaksinestedet. Først blir du registrert i mottak, deretter blir du henvist til plass ved skjermbrett.

Alle har rett på gratis vaksine

Alle som oppholder seg i Norge, også de som oppholder seg her ulovlig, har rett til gratis nødvendig helsehjelp. Kontakt med helsevesenet for å få nødvendig helsehjelp meldes ikke til politiet.

Tilbud om koronatest og koronavaksine gjelder også de som har ulovlig opphold i Norge.

Vaksine til studenter/utenlandsstudenter

Studenter vil få tilbud om vaksine både der de bor og studerer, og fra hjemkommunen sin. De bør planlegge hvor de er når dose 2 settes. Begge doser må som hovedregel settes i samme kommune.

Norske studenter som skal studere eller ha utvekslingsopphold i utlandet, prioriteres til koronavaksine.

Husk aller først å registrere at du ønsker vaksine.

Målet er at utenlandsstudenter skal være fullvaksinerte når de reiser ut. Husk å ta med dokumentasjon på at du skal studere utenlands når du skal vaksineres.

Hvilke bivirkninger har vaksinene?

Alle vaksiner har bivirkninger, de fleste er milde og forbigående.

De fleste vil oppleve ubehagelige bivirkninger de første dagene etter vaksinasjon. Det vanligste er smerter og hevelse på stikkstedet, trøtthet, hodepine, frysninger, kvalme/brekninger, feber, muskel- og leddsmerter.

Alvorlige bivirkninger av vaksiner er sjeldne. Les mer om bivirkninger ved vaksinasjon på fhi.no

Venteplass i 20 minutter.

Definisjoner på vaksinering

Fullvaksinert:

 • Fått to vaksinedoser, og det har gått over én uke siden du fikk den siste dosen.
 • Gjennomgått covid-19 og fått én dose med koronavaksine for over en uke siden. Du kan ikke få vaksinedosen før tre uker etter du tok testen som var positiv.
 • Fått én vaksinedose og etter tre uker tester positivt på en koronatest. Du er da fullvaksinert når du er ferdig med isoleringen.

Beskyttet:

 • Er fullvaksinert.
 • Har fått én dose, og det har gått 3 til 15 uker etter du fikk dosen.
 • Har gjennomgått covid-19-sykdom de siste seks månedene.

Vær obs på svindelforsøk

Nasjonal sikkerhetsmyndighet advarer om at svindelforsøkene vil øke i forbindelse med koronavaksineringen. Oppringing med tilbud om snarlig vaksinering mot forhåndsbetaling fra for eksempel private helseaktører er forsøk på svindel. Koronavaksineringen er gratis og skjer kun i regi av kommunen og fastlegen.

Forsøk på å få innbyggere til å oppgi opplysninger om bankkonto-/kredittnumre, personalia og helseopplysninger i forbindelse med vaksinering er også forsøk på svindel/utpressing.

Randaberg sine innbyggere vil bli kontaktet enten av fastlegen sin eller av Randaberg kommune.

Trenger jeg å følge smittevernreglene etter at jeg er vaksinert?

Vaksinen gir god beskyttelse mot å bli syk av eller mot å få symptomer på covid-19. Det er ikke helt klarlagt om en som er vaksinert kan være bærer av viruset (uten symptomer) og fortsatt smitte andre. Derfor at viktig at du følger smittevernreglene, også etter at du er vaksinert.

Koronasertifikat

Koronasertifikatet viser om du er vaksinert, om du er immun etter å ha hatt covid-19-sykdom og resultatet hvis du har negativ koronatest. Du kan logge deg inn i sertifikatet ditt her.

Dersom du har norsk personnummer eller D-nummer finner du koronasertifikatet ditt på Helsenorge. Du logger deg inn i sertifikatet med elektronisk ID. Du kan bruke BankID, BankID på mobil, Buypass ID på smartkort, Buypass ID i mobil eller Commfides e-ID.

Koronavaksineringen blir registrert på vaksinasjonskortet ditt som du finner under Mine vaksiner på helsenorge.no.

Kan barna mine ta vaksinen?

Barn har lavere sykdomsbyrde enn resten av befolkningen. Koronavaksine anbefales foreløpig til barn og unge over 16 år (født i 2005 eller tidligere). I tillegg anbefales koronavaksine til barn og ungdom i alderen 12-15 år med alvorlig grunnsykdom.

Hjemme i isolasjon eller karantene?

På Folkehelseinstituttet FHI sine hjemmesider finner du informasjonsark om råd og regler for isolasjon og karantene i forbindelse med koronaviruset på ulike språk.

Kan jeg ta med ledsager?

Ja, det er mulig å ha med ledsager hele tiden, også inn i vaksinebåsen.

Pressekontakter

Mediehenvendelser om massevaksineringen kan rettes til:

Siw Diane Myhre Johanson, virksomhetsleder Hjemmetjenesten, tlf. 990 39 910.

Inger Elin Myhre, leder Randaberg sykehjem, tlf. 481 44 566.

Ole Bernt Lenning, kommuneoverlege, tlf. 900 27 013.

May Sissel Vadla, kommuneoverlege, tlf. 984 92 399.

Trenger du å vite mer?

Les mer om vaksinering på FHI sine nettsider

Koronavaksine på 1-2-3 - på ulike språk

Velkommen til vaksinasjon!

Credits:

Alle foto: Ove Sveinung Tennfjord