Çiçek Tasarım Montyıchı

Bir çiçek çok şey anlatır

Eğer konu tasarımsa çiçekler sınırsız seçenek sağlar bize. Bir çiçek bir çok duygumuzu anlatırız. Bir arkadaşımız doğum yaptığında bir buket çiçekle annelik heyecanını paylaşırız. Bir hasta ziyaretimizde bir demet çiçek mutluluk verir, moral verir... Sevdiğimize uzattığımız bir deste çiçeğin verdiği mutluluksa tarif edilemez...

Bunun İçin

Tasarımlarımıza kattığımız küçük dokunuşlarda çiçeğe yer vermek olmazsa olmazımızdır. Çok abartıya kaçmadan bir tacın köşesine minik şakayıklar kondurmak, bir kapı süsüne zarif güller yerleştirmek, bir nedime bilekliğine, bir gelin tacına bahar dalları kondurmak hayatımızı renklendiren küçük dokunuşlardır.

Hayal kurun

Sınırlarınızı zorlayın. Daha çok hayal edin. Daha çok tasarlayın. Tasarladıkça üretin...

Mutlulukla kalın...

MONT

YICHI

Bir tasarim hikayesi...

Created By
Montyichi
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.