Loading

SenioriVerkko hyvinvointia mobiilisoti

Osallisuutta, iloa ja toimintakykyä

Tieto- ja viestintätekniikka on hauskaa, hyödyllistä ja tuo iäkkäänkin elämään uusia ulottuvuuksia. SenioriVerkko edistää iäkkäiden toimintakykyä, hyvinvointia sekä osallisuutta tieto- ja viestintätekniikan kautta.

MoveOn-hyvinvoinnin etävalmennus

Toimintamalli 2016 Innokylässä

MoveOn- etävalmennuksessa edistettiin ikääntyneiden hyvinvointia, arkiliikuntaa ja kotona selviytymistä mobiilisovelluksen avulla. Etävalmennus mahdollisti liikuntaohjauksen paikasta riippumatta. Osallistujien tavoitteina olivat liikunnan lisääminen, painonhallinta ja elämäntapamuutos parempaan (ravinto, rentoutuminen, yleinen hyvinvointi). Etävalmennus sopii erinomaisesti iäkkäille.

Wantterat vauhdissa

Wantterat vauhdissa - aktiivisuusrannekkeet iäkkäillä (yhteistyöpilotti Käpyrinne ry:n kanssa)

Tavoitteena oli aktiivisuusrannekkeiden avulla lisätä iäkkäiden kiinnostusta arkiliikuntaan sekä yleiseen hyvinvoinnin ylläpitoon. Wantterien motivaatio liikkumiseen lisääntyi. Kiinnostus yleiseen hyvinvointiin kasvoi ja unenlaatua ja määrääkin oli hauska seurata. "Olen suositellut tätä kaikille iäkkäille." "Tämä on kannustanut tietokoneenkin käyttämiseen uudella tavalla." "Lääkärinikin innostui tästä."

Muistinpas pelata

Muisti- ja koordinaatiopelien testausta (yhteistyöpilotti Helsingin Alzheimeryhdistys ry:n kanssa)

Ryhmäläiset oppivat pelaamaan tablettilaitteilla. Uusien pelien oppiminen onnistui lähes jokaiselta omaan tahtiinsa. Onnistumisen kokemukset toivat hyvää mieltä ja rohkaisivat kokeilemaan lisää. Muutama osallistuja kiinnostui laitteesta muuhunkin käyttöön.

Tabletti taipuu moneen ja pilotti juurtuu käytäntöön

Workshopeilla ja tableteilla sote-ammattilaisille uusia työ- ja toimintatapoja, joilla tuetaan iäkkäiden hyvinvointia

Palvelukokemus on käyttäjälähtöisempi. Asiakaspalvelun laatu paranee ja asiakkaan osallisuus kasvaa. Tiedonhankinta nopeutuu ja helpottuu. Turha asiointi poistuu. Asiakkaan kynnys käyttää tietotekniikkaa madaltuu. Ammattilaisten digiosaaminen on mahdollistanut ja kannustanut asiakkaan digiloikan ottamista.

Liikkuva kuva -pilotti. Liikkeellistä kerrontaa mobiilaitteilla kuvaten.

Ylisukupolvisessa työskentelyssä lomittuivat virittäytyminen elokuvalliseen kerrontaan, tanssiminen ja mobiililaitteilla kuvaaminen. Osallistujien tarinoista ja yhteisistä kokemuksista synnytettiin tanssielokuva.

Ihmisen mittainen digitalisaatio

SenioriVerkko - aktiivinen viestijä

Twitter: 2495 seuraajaa, Facebook-sivut: 1360 seuraajaa, Instagram: 540 seuraajaa, Youtube: 22607 katselua Scoop.it: 16700 katselua, DigiKylli-blogi: 18 900 katselua

Monikanavaisen, vuorovaikutteisen ja aktiivisen viestinnän tuloksena on edistetty positiivista keskustelua sekä näkökantaa teknologian hyödyistä iäkkäille apuvälineenä, tasa-arvon, itsenäisyyden tunteen sekä vaikuttamisen mahdollistajana. Lisäksi on saatu näkyvyyttä ja tunnettuutta SenioriVerkon toiminnalle ja tuloksille.

Yhdessä olet enemmän - yhteistyöllä potkua toimintaan

DigiKylli suosittelee

Ohjaksissa verkkopalveluasiantuntijat Minna Piispanen & Satu Veltheim

Created By
Satu Veltheim
Appreciate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a copyright violation, please follow the DMCA section in the Terms of Use.