Loading

IRSKO - ZELENÝ OSTROV

1.DEN

Odjezd od školy ve večerních hodinách přes Německo do francouzské Normandie.

2.DEN

Přeprava nočním luxusním trajektem z přístavu Cherbourg do irského Rosslare.

3.DEN

Z přístavu Rosslare odjezd na západ Irska. První zastávkou bude Rock of Cashel - vápencová skála s pozoruhodnou impozantní zříceninou hradu z 12. stol., bývalého sídla keltských králů, který vévodí stejnojmennému městečku. Poté přejezd ke Cahir Castle - typický irský hrad ze 13. století. Na závěr dne zastávka v kouzelné vesničce Adare s domky s doškovými střechami. Dojezd na ubytování.

4.DEN

Celodenní okružní cesta po jedné z nejmalebnějších oblastí Irska - Ring of Kerry (vřesoviště, rašeliniště) na poloostrově Iveragh s panoramatickými zastávkami. Krátká vycházka v NP Killarney po zahradách panství Mucross house. Návrat na ubytování.

5.DEN

Celodenní okružní jízda po poloostrově Dingle se zastávkou ve stejnojmenném rybářském městečku. Při projížďce podél rozeklaného pobřeží lze obdivovat nádherné výhledy na Atlantický oceán. Prohlídka Gallarus oratoře - nejstaršího irského kostelíka a jedné z nejpůsobivějších raně křesťanských památek. Návrat na ubytování.

6.DEN

Ráno trajektem přes řeku Shannon a putování krásnými přírodními scenériemi hrabství Clare nás povede k fascinujícím Mohérským útesům (Cliffs of Moher), jenž dosahují výšky 200 m a táhnou se v délce 8 km. Dále zamíříme do drsné, ale nesmírně zajímavé vápencové oblasti The Burren "Skalnatá země". Jízda podél pobřeží a zastávka u vápencové jeskyně Ailwee Cave s ochutnávkou irských sýrů. Ubytování.

7.DEN

Procházka centrem univerzitního města a centrem irského západu Galway s moderní katedrálou. Nebude chybět náměstí Eyre Square, Latinská čtvrť, Church of St.Nicholas ani hospůdky lemující uličky u starých doků. Průjezd národním parkem Connemara, kde se budeme kochat pohledem na drsný kraj zálivů, hor, jezer a rašelinišť. Za příznivého počasí je možná krátká procházka, při níž uvidíme slavné connemarské poníky. Návštěva panství Kylemore Abbey s upravenou zahradou a jezerem. Ubytování.

8.DEN

Prohlídka nejznámějších míst hlavního města Irska Dublinu - první irská univerzita Trinity College, hrad, katedrála sv. Patrika, sbírky Národního muzea,Temple Bar plný irských hospůdek, rušná O´Connell Street, příp. návštěva některého z muzeí. Dojezd na ubytování.

9.DEN

Odjezd do Rosslare a odtud trajektem do Pembroke (nebo trajekt Dublin – Holyhead), noční přejezd Anglií.

10.DEN

Dle výběru - celodenní prohlídka Londýna nebo Brightonu, noční přeprava do Calais.

11.DEN

Příjezd do ČR ke škole v odpoledních hodinách.

Created By
Ján Husár
Appreciate