Loading

Pracownia M-art KREOWANIE I INNOWACJA

Nasza pracownia zajmuje się kreowaniem produktu, wprowadzaniem zmian tam gdzie inni mówią, że już nic nie da się zmienić. Innowacyjne podejście naszej Pracowni, pozwoliło na opracowanie wielu produktów, które otrzymały wyróżnienia na targach, niektóre z nich otrzymały patenty.

KONTAKT:

Pracownia M-ART Joanna Miedzińska .

ul Kopernika 28/84 00-336 Warszawa

tel. 602 134 502 oraz 608 48 48 25

e-mail: info@m-art.com.pl

Credits:

Created with images by rawpixel - "Man holding river photo"

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.