Про нас

Український центр оцінювання якості освіти – це державна установа, яка здійснює зовнішнє незалежне оцінювання результатів навчання, здобутих на певному освітньому рівні, а також проводить моніторингові дослідження якості освіти. Результати зовнішнього незалежного оцінювання випускників системи повної загальної середньої освіти використовують для прийому до вищих навчальних закладів та зараховують як оцінку за державну підсумкову атестацію. Українському центру оцінювання якості освіти підпорядковуються 9 регіональних центрів оцінювання якості освіти (лінк на розділ Регіональні центри)

Український центр оцінювання якості освіти створено у 2005 році.

Вперше зовнішнє незалежне оцінювання з української мови, математики та історії України відбулося у 2006 році. За бажанням абітурієнта його результати могли бути використані для вступу до вищого навчального закладу. З 2008 року проходження зовнішнього незалежного оцінювання є обов’язковою умовою для вступу до вищого навчального закладу.

На сьогодні Український центр оцінювання якості освіти – це установа, яка щороку здійснює зовнішнє незалежне оцінювання 300 тисяч випускників загальноосвітніх навчальних закладів, проводячи більше мільйона тестувань. У Центрі працює 120 кваліфікованих працівників.

Ми забезпечуємо:

• підготовку нормативно-правових документів, які регламентують проведення ЗНО на всіх етапах;

• розроблення та укладання тестових завдань з 12 предметів: українська мова і література, математика, історія України, англійська, іспанська, німецька, французька, російська мови, біологія, фізика, хімія, географія;

• переклад сертифікаційних робіт регіональними мовами або мовами меншин: кримськотатарською, молдовською, польською, російською, румунською, угорською;

• фахову підготовку осіб, що проводять тестування та моніторинг якості освіти;

• друк і тиражування тестових зошитів на власному друкарському комплексі;

• конфіденційність і нерозголошення змісту завдань сертифікаційної роботи з кожного навчального предмета;

• проведення зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання за стандартизованою процедурою в пунктах тестування;

• автоматизовану обробку та визначення результатів учасників тестування:

- за шкалою 100–200 балів із використанням методу Ангоффа–Беука для встановлення порога «склав/не склав»

- за шкалою 1–12 балів відповідно до Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти.

На сьогодні створено реальні механізми рівного доступу до вищої освіти на конкурсних засадах завдяки проведенню випускних і вступних випробувань у формі зовнішнього незалежного оцінювання.

Довіра суспільства до системи зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання залишається стабільно високою (близько 60 %) упродовж десяти років.

У 2016 році проведено експеримент: за технологією зовнішнього незалежного оцінювання відбулися вступні випробування до магістратури за спеціальністю «Право».

Уряд визначив Український центр оцінювання якості освіти відповідальним виконавцем міжнародного дослідження якості освіти PISA-2018 в Україні.

Сформовано спільноту фахівців (розробники та рецензенти) з підготовки тестових завдань. Банк тестових завдань містить близько 50 тис. завдань з різних предметів.

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.