Opettajan digityökalut Hanna Ritvanen

Tältä sivustolta löydät ohjeita opettajan ilmaisiin digityökaluihin. Aiheista annetaan useampia ohjelmavaihtoehtoja. Tärkeintä kuitenkin on, että valitset itsellesi sopivimman työkalun.

Suurin osa työkaluista vaatii rekisteröitymisen. Rekisteröinnin voi tehdä yleensä myös Google- ja/tai Facebook-tilin kautta. Vinkkinä opettajille: Perusta oma opettajan googletili, niin voit käyttää sitä näihin kirjautumisiin.

Kyselytyökalut

Kyselytyökaluilla voit tehdä opiskelijoille kokeita tai muita kyselyjä. Yksi mahdollisuus on kerätä näillä työkaluilla alkutietoa opiskelijoista. Esim. oletko kuullut opetettavasta aiheesta aikaisemmin, vastausvaihtoehdot kyllä ja en. Eli jos olet tehnyt tällaista aikaisemmin perinteisesti viittaamalla, antavat nämä ohjelmat mahdollisuuden käyttää samaan asiaan tietotekniikkaa apuvälineenä.

Ohjelmat toimivat yleisesti erinomaisesti älypuhelimella, tabletilla ja tietokoneella.

Kahoot on kyselytyökaluista ehkä se pelillisin ja vetoaa näin erityisesti nuorempiin opiskelijoihin. Toisaalta myöskin aikuiset tuntuvat innostuvan kilpailemisesta. Kahootilla on mahdollista tehdä kyselyjä, joissa on minimissään kaksi ja maksimissaan neljä mahdollista vastausvaihtoehtoa. Voit valita myös Jumblen, jossa opiskelijoiden tulee laittaa vastausvaihtoehdot oikeaan järjestykseen. Opiskelijat voivat osallistua äänestyksiin yms. omilla laitteillaan sivuston koodin avulla.

Huom! Kahootissa on äänet, jotka saat pois vain laittamalla opettajan koneesta äänet pois. Huomioi tämä, mikäli teet kyselyn osana esimerkiksi webinaaria.

Tässä on mahdollista tehdä kyselyjä, joissa on minimissään kaksi ja maksimissaan neljä mahdollista vastausvaihtoehtoa. Näistä opettaja voi valita, mikä vaihtoehdoista on oikea vaihtoehto. Kyselyn voi toteuttaa livenä tai kotitehtävänä, jolloin opettaja voi määritellä kyselyn päättymisajankohdan. Kyselyssä voi esimerkiksi määritellä, tulevatko kysymykset satunnaisessa järjestyksessä sekä näkyykö oikea vastaus vastaamisen jälkeen.

Quizzizzissä opettaja pystyy ottamaan äänet pois.

Erinomainen vaihtoehto teettää kotitenttejä opiskelijoilla. Socrativellä voi tehdä monenlaisia kyselyjä ja testejä. Voit tehdä esimerkiksi kyselyjä, joissa on vuorotellen monivalintakysymyksiä, oikein/väärin -vaihtoehtoja sekä avoimia kysymyksiä. Näihin saat oikeat vastaukset näkyviin opiskelijan vastauksen jälkeen.

Tricider toimii parhaiten opiskelijoiden ideoiden ja mielipiteiden kyselyyn. Toimii myös anonyymin palautteen kysymiseen. Opiskelijat voivat äänestää parasta ideaa. Tähän ei ole välttämätöntä opettajan rekisteröityä. Opettaja voi tehdä kysymyksen, jakaa linkin opiskelijoille ja opiskelijat pääsevät kirjoittamaan mielipiteitään yms.

Tällä ohjelmalla on kyselyssä rajattomat vastausvaihtoehdot. Sopii erityisesti äänestämiseen.

Tällä ohjelmalla opettaja voi tehdä perinteisemmän esityksen, johon voi suoraan sisällyttää erilaisia toiminnallisia osioita kuten äänestys, kysely ja sanapilvi. Ohjelmassa on erittäin monipuolisesti erilaisia vaihtoehtoja. Opiskelijat voivat osallistua äänestyksiin yms. omilla laitteillaan sivuston koodin avulla.

Yhteistoiminnalliset ohjelmat

Näille yhteistoiminnallisille ohjelmille on yhteistä se, että opiskelijat pystyvät tekemään asioita yhteiselle alustalle yhtä aikaa erilaitteilla. Näillä voi kerätä palautetta opiskelijoilta, pyytää vastaamaan ennakkotehtäviin yms. Vaihtoehdot ovat rajattomat.

Padletilla opettaja voi luoda muistitaulun opiskelijoille, johon myös opiskelijat voivat liittää asioita. Padlettiin voi liittää tekstiä, kuvia, videoita ja erillisiä tiedostoja. Erittäin helppokäyttöinen.

Toimii kuten Padlet. Erona on se, että taululle voi liittää myös välillisiä muistilappuja ja tekstin fontteja yms. voi muotoilla.

Voit ladata ohjelmaan kuvan jota opiskelijat pääsevät kommentoimaan linkin kautta. Sopii esimerkiksi huomioiden tekemiseen kuvasta.

Realtimeboard on yhteinen seinä opiskelijoille ja opettajalle. Seinän koko on rajaton, mikä mahdollistaa sen, että opiskelijaryhmille voi määritellä omat alueet, joihin jotain tehtävää tekevät. Seinälle on mahdollista kirjoittaa, laittaa muistilappuja, lisätä kuvia, viivoja yms.

Erilaiset tavat esittää aineistoa

Nämä ohjelmat ovat vaihtoehtoja perinteiselle PowerPointille.

PowToonilla voit laatia animoituja videoita aineistoistasi. Tällä voisi toteuttaa helposti flipped classroom –periaatetta ja opiskelija voisi katsoa videon etukäteen ennen tunnille tuloa.

Lähes loputon määrä visuaalisia esitysmuotoja kuten perinteinen PowerPoint-esitys, juliste, kortti yms. Tällä ohjelmalla esityksistä tulee erittäin visuaalisia.

Tällä ohjelmalla voit tehdä aineistostasi internetsivun kaltaisen. Voit lisätä tekstiä ja kuvia. Kuvia on mahdollista etsiä suoraan ohjelman kautta (CC-lisenssillä). Tämä julkaisu on tehty tällä ohjelmalla. Lopputulos on samankaltainen kuin Microsoftin Swayllä tehty esitys.

Kirjatyökalut

Näillä kirjatyökaluilla voi tehdä aineistoistasi sähköisiä ja jakaa niitä opiskelijoillesi. Näiden kirjatyökalujen lisäksi esim. Canvalla (mainittu jo ylempänä kohdassa erilaiset tavat esittää aineistoa) voit tehdä e-kirjan ja tallentaa sen pdf-muotoon.

Kuukauden ilmaisella versiolla voi julkaista yhden verkkokirjan. Tuotos on mahdollista julkaista salaisena, jolloin se löytyy vain jaetun linkin kautta tai tuotos voi olla kokonaan julkinen. Ilmaisella versiolla saat kuukauden ajan seurantastatistiikkaa lukijoista.

Ilmaisella versiolla voi julkaista yhden verkkokirjan, jonka kokoa ei ole rajoitettu. Tuotos on mahdollista julkaista salaisena tai kokonaan julkisena tai jakaa suoraan sosiaalisen median kautta. Ilmaisella versiolla saat kuukauden ajan seurantastatistiikkaa lukijoista.

Sanapilvet

Voit esimerkiksi kerätä opiskelijoilta sanoja siitä, mitä oppi tunneilla tai mikä oli hankalaa ja vaatisi vielä kertausta. Lisää nämä sanat sen jälkeen sanapilveen ja huomaat opettajana, mitkä asiat opiskelijat nostivat esille. Tällä tavalla saadaan tieto myös siltä hiljaisimmaltakin opiskelijalta. Toisaalta sanapilvillä voi esim. visualisoida aineistoja. Sanapilvi on mahdollista myös aikaisemmin mainitulla Mentimeterillä.

Wordle on erittäin yksinkertainen käyttää eikä vaadi rekisteröitymistä. Valitse ylhäältä create, lisää sanat ja klikkaa Go. Sanapilvesi on näin valmis. Voit vielä muuttaa sanapilvesi visuaalisuutta.

Tällä ohjelmalla saat tehtyä sanapilvistä erimuotoisia. Voit tehdä sanapilvestä esimerkiksi omenan muotoisen. Ohjelmaan ei ole välttämätöntä erikseen rekisteröityä. Rekisteröitymällä voit tallentaa sanapilvesi ja muokata niitä vielä myöhemmin. Sanapilven saa julkiseksi vain rekisteröitymällä.

Lisää sanat ja muuta vasemmalta asetukset halutun kaltaiseksi sekä paina sen jälkeen Visualize, niin ohjelma tekee valintojesi mukaisen sanapilven. Voit tallentaa sanapilven kuvana.

Tässä sanapilvessä opiskelijat voivat olla itse syöttämässä sanoja suoraan ohjelmaan. Vastaavasti visuaalisuutta ei pääse muokkaamaan, kuten Wordlessä ja Tagulissa.

WWW-osoitteen lyhentäminen

Internetosoitteiden lyhentämiseen löytyy muutama helppo ohjelma. Ohjelmiin ei ole välttämätöntä rekisteröityä, mutta rekisteröitymällä pääsee vaikuttamaan lyhenteen muotoon. Lyhentämisohjelmia ovat mm.

Credits:

Created with images by geralt - "learn school student"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.