Fossiele energie Gemaakt door: Vera Bargerink ||Mentor: Mevr. Ebbers ||Klas: 2K1

Inhoud:
  • Wat is de geschiedenis van fossiele energie?
  • Hoe werkt fossiele energie?
  • Voordelen van fossiele energie..
  • Nadelen van fossiele energie..
  • Hoe werkt fossiele energie over 20 jaar?
Wat is de geschiedenis van fossiele energie?

Fossiele energie bestaat uit kolen, olie en gas. We gebruiken fossiele energie nu nog steeds. Kolen bestaat uit meer dan 300 miljoen jaar oude plantenresten. Steenkool kan overal over de wereld gevonden worden zo ook in nederland. In China, De Verenigde staten en in Rusland liggen de grootste voorraden. Kolen werden vroeger gebruikt om treinen te laten rijden. Of om dingen te laten verhitten

Gas werd vroeger gebruikt voor koken en voor de verwarming. Aardgas zit in de grond zoals in groningen halen ze het uit de grond. Aardgas zit ongeveer 3 tot 4 kilometer diep in de grond. Een boortoren gaat diep de grond in. Gas wil altijd naar boven toe, dus als ze gaan boren komt het van zelf wel naar boven

Hoe werkt fossiele energie?

Gas: Gas word gebruikt voor het koken. Gas is heel makkelijk brandbaar. Aardgas is het minst vervuilende fossiele brandstof. Nu hebben we nog best veel aardgas maar over 20 jaar zal dat flink minder worden.

Steenkool: Steenkool is brandbaar je kan het dan ook aansteken. Steenkool bestaat uit oude plantenresten. In sommige landen word steenkool nog wel gebruikt als brandstof. Maar steenkool word nu nog het meest gebruikt in elektriciteitscentrales voor het opwekken van stroom. Als je steenkool aansteekt komt er veel warmte vrij. Deze hitte kan gebruikt worden voor het verhitten van water. Het water word heel warm en kan wel 540 graden worden.

Voordelen van fossiele energie..

Steenkool: Een voordeel van steenkool is dat het een goedkope brandstof is. Meer voordelen zijn er eigenlijk niet want steenkool is niet echt goed voor het milieu of voor mensen, want er komen schadelijke stoffen vrij.

Aardgas: Aardgas is een schone brandstof. Aardgas is veilig voor mensen en voor het milieu. Voertuigen die op aardgas hoor je bijna niet. Dit komt doordat aardgas motoren minder trillen, dit zorgt er dan ook voor dat er minder slijtage is in de motor. Ook is aardgas veiliger dan benzine. Aardgas is lichter dan lucht dus het kan niet zo snel in de brand vliegen.

Nadelen van fossiele energie..

Steenkool: Als je steenkool gaat verbranden is dat slecht voor het milieu. Bij het verbranden van steenkool komen er schadelijke stoffen vrij. Zoals kooldioxide. Van alle energie bronnen is steenkool de grootste vervuiler. Toch worden een aantal schadelijke stoffen gefilterd door moderne elektriciteitscentrales. Er word gezocht voor goedkopere en betere vervanger voor steenkool.

Aardgas: Aardgas kan branden als er vuur bij komt. Als aardgas brand komen er schadelijke stoffen vrij. Als je veel aardgas bij elkaar bewaard kan het exploderen als er vuur bij komt.

Hoe werkt fossiele energie over 20 jaar?

Steenkool, aardolie en aardgas is steeds moeilijker te vinden. Daarom zijn ze nu al veel nieuwe plekken aan het zoeken waar steenkool, aardolie of aardgas kan zitten. In canada zit veel olie in teerzand (dat is een mengsel van zand, water, klei en teer). Door het teerzand te verzamelen en te verhitten komt er olie vrij. Als je het op deze manier doet is het wel heel slecht voor het milieu.

Einde!

Credits:

Created with images by Pexels - "amber ash burn" • Pexels - "amber ash burn" • benscherjon - "coal cabbage burned" • skeeze - "pumpjack texas oil rig" • LWS - "strommast sun energy" • freestocks - "fire tree coal" • adam_gorka - "natural gas burner gas"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.