3Angle, infra communicatie is er klaar voor!

De wegverbreding A27/A1 is al begonnen in februari 2017

Infra Communicatie wil de totstandkoming van dit project graag vastleggen. Om een indruk te geven van het soort foto's en de presentatie vorm ben ik op stap gegaan om een eerste impressie te maken van het gebied direct langs de A27 tussen Hilversum en Knooppunt Eemnes.

Ecoduct over N417 (Utrechtseweg)

Het traject A27 tussen knooppunt Eemnes en Hilversum is een kwetsbaar gebied bestaande uit bos en heide. De foto's hieronder zijn genomen op- en rond het Ecoduct Zwaluwenberg

Ecoduct Zwaluwenberg

Infra Communicatie laat de werkzaamheden zien vanuit het standpunt of "Human Interest". Hiermee wordt bedoeld dat de focus ligt op mens en omgeving bij bouwen. De mannen die het project bouwen staan met hun machines in het centrum van de aandacht. Daarbij laten de foto's zien dat zorgvuldig gewerkt wordt met respect voor natuur en omgeving.

Ecoduct

Zo moet het blijven een weg geĆÆntegreerd in de omgeving.

De A27 is vrijwel onzichtbaar vanuit de natuur er omheen.

Ondanks een drukke weg kan er toch rustig gerecreƫerd worden. "toerit Ecoduct Zwaluwenberg"

Omdat er nu nog nauwelijks zichtbare werkzaamheden zijn en Infra Communicatie geen vergunning heeft langs- of op dit traject te fotograferen ligt de focus van deze presentatie op de omgeving. Infra Communicatie fotografeert al volop Infra structurele projecten en zou graag een afspraak maken voor een presentatie en kennismaking. Via de button infrafotografie.nl onder krijgt u een goede indruk van de foto's voor dit soort projecten. Belt u mij voor een afspraak: 06 10 07 16 77 of mail: marcel@infracommunicatie.com

Created By
Infra Communicatie
Appreciate

Credits:

Foto's mogen alleen gepubliceerd worden na toestemming van Infra Communicatie

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.