Ari En Islandsk hest

Rideture

Ari i smukkeste pelsudgave august 2015
Soppetur

April 2015. Ridetur til Avbækvig og Jørgengårdskov. Indvielse af ny sadeltaske, med madpakker til både hest og rytter. Soppetur i Åbenrå Fjord.

Dejligt med vand efter arbejde

Efter hver ridetur...

På vej ned, nede, på vej op.

Forskellige pelsudgaver

Forårsdag
Sommerdag
Efterårsdag
Vinterdag

Hygge på fold

Ari med mudder og hans halvbror Ljomi
Morgenhygge i mudder
Ari og hans halvsøster Duna. Dejlig novemberdag
Mens de andre islændere har travlt med hø-hygge i formiddagstågen en januar-dag, er linselusen Ari optaget af hende med kameraet.
Så kom der lidt sne i januar.
Kom lige forbi på vej hjem fra Flensburg. Havde lakridsbolcher med - mums.

Vinterdag, januar 2017

Januar 2017
Januar 2017
Snevejr, februar 2017
"Står pænt ved smed". Og nej, han er ikke bedøvet...
Ari kan godt være meget søvnig om morgenen
Tandeftersyn, lidt bedøvet

Portræt

Aris mor Emma
Aris far Kjarni fra Tyrevoldsdal

Manipulationer

Ari elsker selfies

Detaljer

Lakridsbolche

Genbrug af islandsk hest

Created By
Elisabeth Bech
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.