Loading

Arkeologi Meritlista

Jag har arbetat som arkeolog sedan 2006. Mina första jobb var som fältarkeolog i Irland. Sedan dess har jag arbetat för flera företag och museer i Sverige. Nu har jag anställning som arkeolog och redaktör på Arkeologgruppen i Örebro AB, där jag arbetat sedan 2015.

Arbetslivserfarenhet

 • Arkeologgruppen i Örebro AB 2015-
 • Värmlands museum, augusti-november 2014
 • Arkeologgruppen, juli-augusti 2014
 • Kulturmiljö Mälardalen, juli 2014
 • UV Mitt, juli 2014
 • Kulturmiljö Mälardalen, maj-juni 2014
 • Kulturmiljö Mälardalen, augusti – november 2013
 • UV Mitt och UV GAL, juni - juli 2013
 • Arkeologikonsult, juni 2013
 • Kulturmiljö Mälardalen, september – november 2012
 • Arkeologikonsult, juni – augusti 2012
 • Arkeologgruppen i Örebro AB, juli, september – november 2011
 • Bohusläns museum, maj – oktober 2009
 • Bohusläns museum, april – oktober 2008
 • Bohusläns museum, maj – december 2007
 • Archaeological Consultancy Services ltd., Irland, februari 2006 – april 2007
 • Archaeological Development Services ltd., Irland, juni – augusti 2005
 • Timlärare, Statens Historiska Museum, januari – maj 2005
ARKEOLOGI, projekt
 • Fållnäs forskningsprojekt (Stockholms universitet), våren 2004 – hösten 2005
 • Lovö forskningsprojekt (Stockholms universitet), sommaren 2003

Övrig arbetslivserfarenhet i urval

 • AD-assistent, praktik, NPP Reklambyrå, Örebro 2010
 • Designassistent, Hennes & Mauritz, Stockholm 1998
 • Kläddesigner, egenföretagare, Nomina, Stockholm 1996–1998
 • Kostymassistent, SVT, Stockholm 1996–1997

Publikationer

 • Balknäs, Nina. 2017. Kvarteret Tennstopet. Arkeologgruppen AB rapport 2017:55.
 • Balknäs, Nina. 2017. Utredning i Samsala. Arkeologgruppen AB rapport 2017:51.
 • Balknäs, Nina. 2017. Boplatslämningar i Ekeby. Arkeologgruppen AB rapport 2017:50.
 • Balknäs, Nina. 2017. Ledningsdragning i Norra Klysna by. Arkeologgruppen AB rapport 2017:46.
 • Balknäs, Nina. 2017. Fem bebyggda bytomter i västra Närke. Arkeologgruppen AB rapport 2017:23.
 • Balknäs, Nina. 2017. Bortgrävda gravar i Åsbro. Arkeologgruppen AB rapport 2017:16.
 • Balknäs, Nina. 2016. Under golvet i Asker kyrka. Arkeologgruppen AB rapport 2016:53.
 • Balknäs, Nina. 2016. Jorden runt Sköllersta kyrka. Arkeologgruppen AB rapport 2016:16.
 • Balknäs, Nina. 2016. Mer värme i Vintrosa kyrka. Arkeologgruppen AB rapport 2016:05.
 • Balknäs, Nina. 2015. Stenvalvsbron i Vekhyttan. Arkeologgruppen AB rapport 2015:63.
 • Balknäs, Nina. 2015. Väster om Edsbergs kyrka. Arkeologgruppen AB rapport 2015:60.
 • Balknäs, Nina. 2015. Lindesby bytomt. Arkeologgruppen AB rapport 2015:43.
 • Balknäs, Nina. 2015. Skärvsten, fossil åkermark och stensättningar i Edsberg. Arkeologgruppen AB rapport 2015:40.
 • Balknäs, N. & Ytterberg, N. 2015. Deconstruction of a Stone-setting - an assessment of the method used at ten archaeological excavations of burial sites with stone-settings in West Sweden and South East Norway. Domestic life in the Tanum rock carving area. Settlements, graves and rituals in the vicinity of the World Heritage rock carvings of Tanum. Bohusläns museum.
 • Balknäs, N. & Wallbom, B. 2015. Arkeologisk schaktningsövervakning på Fredsgatan. RAÄ 30, Karlstads socken & kommun, Värmlands län. Värmlands museum rapport 2015:15.
 • Balknäs, N. 2014. Förundersökning vid Nors kyrka. RAÄ 7, Nors socken, Karlstads kommun, Värmlands län. Värmlands museum rapport 2014:23.
 • Balknäs, N. & Ramström, A. 2014. Kvarteret Björktrasten 2. Inom fornlämningsområde till RAÄ Kristinehamn 43, Kristinehamns kommun, Varnums socken, Värmland. Arkeologisk förundersökning, rapport 2014:26.
 • Balknäs, N. & Hernek, R. 2009. Grav, boplats och flintdepåer i Västra Hallerna. Arkeologisk slutundersökning Norum 5, 289, 291, Äggestorp 11:21, Norum socken, Stenungsunds kommun. Bohusläns museum Rapport 2009:49.
 • Balknäs, N. 2009. På iskallt uppdrag. Utredning vid Iskällan. Särskild arkeologisk utredning. Ytterby 209, 210, 211, Kastellegården 1:380 m fl, Ytterby socken, Kungälvs kommun. Bohusläns museum Rapport 2009:38.

Utbildning

Filosofie magisterexamen i arkeologi, Stockholms universitet 2006
 • Arkeologi 80 poäng
 • Socialantropologi 20 poäng
 • Praktisk filosofi 20 poäng
 • Geovetenskap 20 poäng
 • GIS 10 poäng
 • Jordartslära för arkeologer 5 poäng
 • Landskapsarkeologi 5 poäng
Kläddesign och textil
 • Vävlinjen, Grebbestad folkhögskola 1998–1999
 • Beckmans modelinje, Stockholm 1993–1996
 • Designskolan, Göteborg 1992–1993

Övrigt

 • B-körkort
 • tillgång till egen bil
Datakunskaper
 • Illustrator, Photoshop, InDesign
 • ArcGIS, Intrasis
 • Word, Acrobat, Excel, Powerpoint
Kurser
 • Sociala medier 2016
 • Grafisk design, pågående våren 2013
 • Typografi 2013
 • Flash 2009
 • Dreamweaver 2009
 • ArcGIS, internkurs på Bohusläns museum 2008
 • Landskapsfotografering 2007
 • Internkurs på Bohusläns museum i fotografering 2007
 • Säkerhet på väg 2007
 • Hjälp på väg 2007
 • Internkurs på ACS ltd. i att arbeta ergonomiskt 2007
 • Irländskt Safe Pass motsvarande Säkerhet på väg 2005
 • Marknadsföring för kulturarbetare 2000
 • Detaljsömnad 1992
 • Mönsterkonstruktion 1991
Språk

Flytande engelska, framkomlig franska, grundläggande spanska.

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a copyright violation, please follow the DMCA section in the Terms of Use.