Loading

Örjan Hultén Orion minusgrader

Örjan Hultén Orion - Minusgrader OCD-012 Artogrush/Plugged

Örjan Hultén Orion har det senaste året turnerat i Sverige och gjort succé i England. Nu 10-årsjubilerar bandet med sin fjärde skiva. Den här gången bidrar alla bandets medlemmar med nya låtar. Den mörka dikten Minusgrader av Tranströmer har inspirerat till titelspåret, och skivan innehåller ett brett spektrum av musik med både djup och enkelhet, framförd med tätt samspel och lyhördhet.

Örjan Hultén Orion has been touring Sweden and had great success in England. Orion celebrates their 10 anniversary by releasing album no 4. This time the wholeband contributes with new songs. The somber poem Minusgrader by Tranströmer has been the inspiration to the title track and the album contains a broad spectrum of both depth and simplicity, performed with close interplay and sensitivity.

ÖRJAN HULTÉN ORION: PETER DANEMO, ÖRJAN HULTÉN, TORBJÖRN GULZ, FILIP AUGUSTSON

Recording: Otto Wellton/Kingside Studio

Mixed by Peter Danemo

Master: Mats Äleklint

Band and Cover Photo: Lena Källberg

Artwork: Elsa Chartin

Promo. Leonardo Wehlander/artofsound.se

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a copyright violation, please follow the DMCA section in the Terms of Use.