Schossberger-kastély Tura

A kastély építése 1873-ban kezdődött , Ybl Miklósnak, a kor legismertebb magyar építészének tervei alapján. A neoreneszánsz stílusú kastély 1883 – ra készült el.

"A kastély külső megjelenése az építés óta nem módosult, 1958 óta műemléki védettség alatt áll. Külön figyelmet érdemel: a tetőt borító természetes pala, mely eredeti francia pala; és az épület festőiségét adó magas téglakémények, kovácsoltvas díszrácsok, díszbádog csúcsdíszek, tetőablakok, a felújított óratorony, szélzászlóval."

A különlegesen korszerű kastély, korának összes technikai vívmányát magában foglalta.

Az eredetileg 98 helységből álló épületben volt pl. étellift, központi fűtés, villanyáram, vízvezeték, minden szinten fürdőszoba, a falak között 30 cm-es légréteg szolgált szigetelésül, a kandallókürtők pedig a szellőzést biztosították.

Itt forgatta : Angelina Jolie első rendezésű filmjét, A vér és méz földje címmel.

A főépülethez 2 henger alakú torony és Pálmaház csatlakozik. Itt dísznövényeket tartottak, a kupolás terek közepén 3 szökőkút volt. A Pálmaház vaskazettás, boltíves kör alakú ablakaiban ólombetétes üvegek voltak.

A festés maradványai ma még láthatóak a Pálmaházban, és a központi csarnok boltívein, és a fénycsapdák körül.

Itt készült: Csupó Gábor Holdhercegnő című filmje

A kastély látogatható, sajnos felújítása nagyon lassan halad.

Created By
Hajnalka Csabai
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.