Loading

BOB vil bygge i tre i Dolvikbakken

Bruk av massivtre skal stå i fokus når BOB skal bygge ut et nytt boligfelt i Dolvikbakken i Fana. Over tre byggetrinn skal det bygges 83 leiligheter over tre byggetrinn. Etter planen skal prosjektets første byggetrinn legges ut for salg høsten 2018.

BOBs nye prosjekt i Dolvikbakken i Fana vil få fire ulike typer bygg med utsikt mot fjorden i Dolviken, fra fireetasjers «townhouses»/blokker til toetasjes rekkehus. Her vil BOB tilby våre medlemmer et bredt utvalg av leilighetstyper uansett livssituasjon.

Variasjonen i bygninger skaper grunnlaget for et sammensatt miljø, der et av målene er sosial bærekraft; et område som blir et stabilt og hyggelig bomiljø. Det er lagt vekt på å skape en mangfoldig frodighet som ikke skal være homogen – med fellesområder i et tun som skaper rom for gode møtesteder. I tilleg er det lagt vekt på å lage gradvise overganger fra det private til det offentlige rom.

OVERSIKT: Oversiktsskisse fra sør-vest

Med både leiligheter og rekkehus på samme område etableres det muligheter for samspill mellom familier i rekkehus med hager og eldre/yngre i prosjektets leiligheter. Karakteren på tomten, som er en sydvest vendt, horisontal hylle, gir rom for at byggene vil ligge i øst/vest retning. Dette skaper gode dagslysforhold inne i boligene morgen og kveld. Det er planlagt utstrakt bruk av tre i prosjektet, også massivtre der det er gunstig for inneklima og teknisk fleksibilitet.

Det vil etableres et støyskjermende areal mellom bebyggelsen, hager og fellesområder– og veinettet nedenfor. Alle soverom er planlagt å vende mot de roligste delene av anlegget.

Totalentreprenør for prosjektet blir Lars Jønsson AS, som sist høst ferdigstilte Fantoft TRE, 324 studentboliger I Fantoft studentby, i det som er Bergens største massivtre-bygg. Entreprenøren har solid kompetanse innen bygging av moderne bygg i tre. Massivtre gir bl.a. godt inneklima og kort byggetid.

Første byggetrinn i boligprosjeket – BB1 som skal inneholde 21 leiligheter, skal etter planen legges ut for salg til høsten. Dette blir et særdeles spennende bygg med et felles «drivhus»/oppgangsportal mot vest. Soverom og balkonger vil ligge mot øst. Dette «grønthuset» i front kan brukes på spennende måter, som sosialt, varmt og frodig møtested.

Alle illustrasjoner: HLM Arkitektur AS

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.