Loading

Minner fra Skogn Folkehøgskole USA, film og friluftsliv

Sondre Holgersen (22), Tønsberg

Når var du elev på SkoFo og hvilken linje gikk du på?

- 2016/2017 og gikk på linja USA, film og friluftsliv.

Hvem var din linjelærer og hvordan vil du beskrive ham/henne?

- Gene Edgerton var min lærer. Han er en veldig koselig og morsom fyr. Han var flink til å få oss til å le hver dag.

Hvorfor valgte du å gå et år på folkehøgskole?

- Det er fordi jeg hadde lyst til å prøve noe nytt. Og vise at også døve kan gå på ordinære folkehøgskoler. Lærerne på SkoFo var veldig flinke til å forklare hva som ble sagt.

Hva var årsaken til at du valgte akkurat SkoFo?

- Jeg valgte den skolen fordi jeg hadde veldig lyst å reise til USA, og drømmen ble oppfylt.

Hvilke forventninger hadde du til skolen og skoleåret?

- Å bli godt kjent med nye folk fra forskjellige steder. Og jeg har veldig mange gode venner fra folkehøgskoleåret nå.

Hva fikk du personlig ut av året som elev på Skofo?

- Jeg ble en veldig glad fyr. Jeg var så fornøyd for meg selv etter at jeg ble godt kjent med alle. Ville vise meg selv som døv. Jeg bruker CI (Cochlear Implantat) for å høre bedre. Jeg hadde en bra tolk som var mye med meg i timene.

Er det noen spesielle opplevelser du husker ekstra godt?

- Jeg hadde veldig mange opplevelser med klassen og hele SkoFo. Beste opplevelse var i Las Vegas da jeg ble overrasket av klassen og læreren min: Alle sto i gruppe for å ta «bilde» av klassen men bak klassen var Gene ned på kne og skulle liksom «forlove» meg. Det var gode tider.

Hadde året på folkehøgskole noen påvirkning på utdanning eller yrkesvalg senere i livet?

- Ja. Føler jeg liker å prate med mennesker. Noen ganger er jeg sjenert, men etter hvert blir det lettere å bli kjent med nye folk. Jeg har tenkt å studere helse og omsorg i fremtid så jeg kan jobbe med mennesker også.

Har folkehøgskolelivet endret deg som person på noen måte?

- Jepp! Før dette skoleåret var jeg den type gutt som alltid var sjenert og nesten aldri var ute med venner. Men på folkehøgskole var jeg mye mer ute med venner og deltok i det sosiale. Jeg har blitt mye bedre på dette nå.

Har du noen form for kontakt med medelever eller lærere fra SkoFo?

- Ja, det har jeg. Har noe kontakter med gamle elever, lærere og stipendiater som er på skolen nå. Vi skal på ”reunion” i januar og det gleder jeg meg stort til!

Vil du råde andre ungdommer til å gå et år på folkehøgskole og evt. hvorfor?

- Ja, det er veldig bra og trivelig å gå på SkoFo. De støtter 100 prosent tunghørte/døve. De er kjempeflinke til å forklare hva som blir sagt. Veldig hyggelige også. Jeg var innom på besøk for en stund siden og det var kjempekoselig å møte de igjen. Lærerne på SkoFo er veldig morsomme og kule.

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.