Sağlık Sitesi sağlıklı yaşam

Birçok bebeğin uyku düzeninde bazı sorunlar görülebilir. Bu durumların genellikle annenin bazı detayları yanlış uygulamasından kaynaklandığı için görüldüğü düşülmektedir. Bu nedenle bir bebeğin kolay ve sağlıklı bir şekilde uykuya dalması için bazı püf noktaların bilinmesine fayda vardır.

Firma: Sanal Tabip

İçerik: Sağlık Sitesi

Web: www.sanaltabip.com

Facebook: https://plus.google.com/118256290179777365725

Öncelikle uyuma zamanlarında bebeklerin ağlama durumları oldukça olağandır. Bu durumlarda bebeğin ağlaması ile baş başa bırakılması önerilmemektedir. Sızlanması ve ağlaması bitene kadar sabırlı olunmalıdır.

Uykuya dalma, bir bebeğe öğretilebilir veya onun kendiliğinde bu sürecin içerisine dahil olması sağlanabilir. Uykuya dalmadan önce bebekler, peluş oyuncaklarla oynama, parmak emme, sallanma veya mırıldanma gibi davranışlar sergilerler. Bu durumlarda anne ve baba, bebeği en çok neyin rahatlattığını tespit edebilir. Bir diğer dikkat edilmesi gereken ise bebeğin endişesi yükseldiğinde ona hızlı bir şekilde müdahale etmemeye çalışmak gerekir. Nazik söylemler, sevgi ve övgü her zaman başarının sırrıdır.

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.