CANDY It's candy baby

Vrolijk, verrassend en impulsief.

Candy zit vol met ideeën. De Snorfabriek is ideaal om al jou gekke ingevingen te delen. Niets is hier te gek. Door jouw impulsieve gedrag verras je alle mede-snorren. Dé ideale plek om inspirerende nieuwe mensen te ontmoeten. De Snorfabriek biedt jou een kersverse werkplek.

Voor jou is er een speel op woensdag ingeplant. Kijk in de agenda van de Snorfabriek om te kijken wanneer jij de Snorfabriek op zijn kop kan zetten.

Nodig je vriendinnen en vrienden snel uit!

TADAAA: Jouw persoonlijke Snorfabriek-Plattegrond!

Kom naar de Snorfabriek en ontdek hier alle speciale plekjes. Deze plattegrond is aangepast op jouw voorkeuren. Loop gerust even naar binnen en ga op onderzoek uit. Er zijn téveel leuke snorfabrikanten en werkplekken, daarom helpen we je een handje met deze plattegrond.

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.