Loading

Covid indijken en economie draaiende houden: een ware evenwichtsoefening Update 28-10-2020

Daar is Covid weer

Niet geheel onverwacht rukt het virus opnieuw op. De besmettingscijfers overstijgen de vorige pieken in Europa, ook de VS blijft niet gespaard.

Men noemt het niet overal meer lockdown, maar de verstrengde maatregelen gaan in heel wat landen aardig in die richting. De ervaring opgedaan eerder dit jaar is positief en maakt het mogelijk om de economie zoveel mogelijk draaiende te houden.

Economisch herstel vertraagt

Na de lockdown in het voorjaar nam de economie een sterke start. Die krachtige heropleving lijkt nu stilgevallen. Bovendien laten de nieuwe verstrengde maatregelen zich voelen.

De weerslag op sectoren blijft zeer divers: in de industrie behouden ondernemers hun optimisme, maar in de dienstensector neemt het vertrouwen duidelijk weer af.

China wijst nog altijd de weg met een sneller dan verwacht economisch herstel.

Beleggingsstrategie zet zich deels uit de wind

Het klimaat op de aandelenmarkten bleef de voorbije weken optimistisch. De kans bestaat dat we de komende weken in iets woeliger water terecht komen. Een iets trager economisch herstel, de opflakkering van Covid, een mogelijke betwisting van de Amerikaanse verkiezingen en het hangende Brexit-dossier zijn potentiële spelbrekers.

We zijn tijdelijk iets voorzichtiger voor aandelen en vullen dit luik iets defensiever in. Groeisectoren, zoals technologie en farma, zijn nog altijd speerpunten, maar worden minder sterk naar voorgeschoven. De nadruk ligt nu meer op bedrijfstakken met stabiele activiteiten zoals onder meer voedingsproducenten en –distributeurs.

In het obligatieluik kiezen we voor een combinatie: enerzijds hoger renderende obligaties van bedrijven en zuidelijke eurolanden en anderzijds langlopende Duitse staatsobligaties, die meer zekerheid bieden.

Naast deze langetermijnvisie zijn ook bescherming en trends op financiële markten belangrijk. Je persoonlijke belegging, raadpleegbaar in KBC Mobile en Touch, kan anders ingevuld zijn volgens jouw comfortzone.

Dirk Thiels, Beleggingsstrategist KBC Asset Management
Mogelijk zorgen zwakkere economische cijfers, Covid, een betwiste Amerikaanse verkiezingsuitslag en een nog altijd hangend Brexit-dossier in de komende weken voor wat woeliger beurswater. We kiezen sectoren die meer zekerheid bieden.

Redactie beëindigd op 28-10-2020. Dit document is een publicatie van KBC Asset Management NV (KBC AM). De informatie kan zonder kennisgeving gewijzigd worden en ze biedt geen garantie voor de toekomst. Niets in dit document mag gereproduceerd worden zonder de voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van KBC AM. Deze informatie is onderworpen aan het Belgisch recht en aan de uitsluitende rechtsmacht van de Belgische rechtbanken.