KOH Sekcija Zreče 2017

Hoteli dobrava

Predani zdravju ljudi

Sprejem in registracija

Mojca Avbelj - sprejem in registracija
Sabina Pušnik & Tina Drnovšek
Prihod na srečanje
Potek registracije
Milena Božičnik

Ambient

Pogled iz notranje strani

Predavatelji

Nataša Režun

Začetni nagovor

Gašper Lipovšek & Marjan Marič

Celostna obravnava hematološkega bolnika v intenzivni enoti Kliničnega oddelka za hematologijo, UKC Ljubljana

Anita Cinac & Maja Hacin

Hematološki bolnik – bronhoskopija – vloga medicinske sestre

Alexandra Medved

i-Stat: nepogrešljivi pripomoček v intenzivni enoti:

Nina Lilija Šarman

Fizioterapija pri pacientih s krvnimi obolenji

Odmor

Mojca Horvat & Veronika Levstek

K družini usmerjena zdravstvena nega hospitaliziranega otroka

Helena Košir & Marjeta Prezelj & Bojana Jerič

Novosti pri zdravljenju akutne mieloične levkemije

Polona Novak

Predavateljica z najbolj bučno razpravo

Organizacija in nega bolnikov v UKE Eppendorf

Dan 2

Priprava in aplikacija citostatične terapije – delavnica:

Aleksandra Bajc & Karmen Podgoršek

Boštjan Jovan

Celostna obravnava hemofilije - vzhodnoevropska slika

Irena Katja Škoda Goričan

Poročilo iz EBMT-ja 2017

Mojca Avbelj

Administrativni sprejem in premeščanje bolnikov

Danijela Furlan

Predanalitski dejavniki in kakovost laboratorijskih rezultatov

Stanko Rovtar & Rok Cigoj

Pravilen odvzem in odpošiljanje odvzetih vzorcev v specializirani hematološki laboratorij iz Splošne bolnišnice Nova Gorica

Izven predavalnice

Koordinatorji predavanj

Created By
Marjan Marič
Appreciate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.