Loading

Grønn hverdag Når teknologi hjelper deg

Vi er lidenskapelig opptatt av bærekraft og prøver å leve deretter. Vi har satt i gang mange tiltak for å begrense strøm og vannforbruk i våre tidligere leiligheter. Nå installerer vi både sparedusj og smarthusløsning for oppvarming i de nye.

Eve Thermo

Elgato Eve Thermo er kompatibelt med HomeKit. Dermed kan du sørge for at hjemmet ditt har en behagelig temperatur via iPhone, iPad og Apple Watch.* Nå er det utrolig enkelt å automatisere romtemperaturen basert på tilstedeværelse, regler og stemninger. Juster temperaturen via Siri, Eve-appen, Apples Hjem-app, Kontrollsenter eller avanserte berøringskontroller. Og spar strøm uten å gjøre noe. Eve Thermo kobles direkte til iPhone eller iPad via Bluetooth-teknologi som krever lite strøm, uten behov for en hub, gateway eller bro. Med Apples revolusjonerende HomeKit-teknologi kan Eve tilby brukervennlighet, avansert sikkerhet og enkel integrering med Siri.

Vi har valgt denne løsningen da den fungerer over Bluetooth. Skulle nettet dette ned så får du allikevel styrt den over telefonen.

50% minder forbruk uten å merke forskjell
Mora Cera 5

Vi bytter ut dusjhodet med Mora Cera S5 for å få ned forbruket på vann. Din side gjorde et regnestykke på dette i 2016 og konstaterte at det koster ca 1430,- i året for en person. Har du en stor familie på 6 i husstanden så utgjør det en del penger. Leieboerne våre setter pris på at vi ikke bare prøver å redusere kostnadene, men også gjør det vi kan for miljøet.

Tibber

Vi har byttet strømleverandør til Tibber. Det er mange som tilbyr samme pris som Tibber, men de er ikke like gode til å vise forbruk og gi råd om mulige besparelser. Vi har gjort noen tiltak og ser dette på regningen. Bildet over viser også gjennomsnittet i forhold til samme type leiligheter. Vi ligger på nesten 40% under gjennomsnittet som vi må si er ganske bra.

Created By
Antonio Mendez
Appreciate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.