קול קורא להצגת יוזמות חינוכיות לקראת כנס תכנית היל"ה השנתי

תכנית היל"ה שמה לה למטרה לקדם ולעודד תרבות של יזמות וחדשנות. שאיפתנו היא להעצים את העשייה היזמית והיצירתית בקרב כלל המעגלים (תלמידים, מורים, מנהלים, מנחים, מטה) ולסייע להם להפוך רעיונות חינוכיים ליוזמות פעילות

כנס היל"ה השנתי, יעמוד בסימן יזמות וחדשנות ויהווה במה ארצית לחדשנות גלובלית ומקומית

אנו מאמינים ויודעים כי "בשטח" קיימות יוזמות חינוכיות ופדגוגיות רבות, שהן יצירתיות וחדשניות

אנחנו מבקשים לתת במה ארצית ליוזמות מקומיות אלו במהלך כנס היל"ה השנתי שיתקיים ב 21 למרץ

?מה אנחנו מחפשים

?מהי יוזמה חינוכית

?מיהו קהל היעד של היוזמה

?מה אנחנו מציעים

?איך תבחר יוזמה

?מה עליכם לעשות ועד מתי

בכדי להגיש הצעה ליוזמה כל שעליכם לעשות הוא למלא את הטופס הדיגיטלי שמופיע https://goo.gl/forms/L1DesdKX9UzPcS7p2 בקישור להלן

ניתן לפנות בשאלות נוספות ולצרף חומרים נוספים (לדוגמא: סרטונים, מסמכים,תמונות) לנעמה באמצעות דוא"ל

hilap@atid.org.il

Created By
Pini Tal
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.