Loading

Sprečavanje govora mržnje Andrej Vuković, 8.a --- Osnovna škola Vežica 2019./2020.

Govor mržnje je jedan od najgorih oblika vršnjačkog nasilja. Nikoga se nebi trebalo poticati na tu vrstu nasilja nasilje.

Svatko može biti meta govora mržnje. Takvi govori mogu biti usmjereni protiv pojedinaca ili skupina. Radi se o vrijeđanju, klevetama, uvredama, prijetnjama ili huškanju naroda. Zbog toga je govor mržnje danas važna tema političkog i društvenog obrazovanja.

Zločin iz mržnje je sukladno članku 87., stavku 20. kaznenog zakona, kazneno djelo počinjeno zbog rasne pripadnosti, boje kože, vjeroispovijesti, nacionalnog, etničkog podrijetla, invaliditeta, spola, spolnog opredjeljenja ili rodnog identiteta druge osobe. Takvo postupanje uzet će se u obzir kao otegotna okolnost ako navedenim zakonom nije izričito propisano teže kažnjavanje. Definicija zločina iz mržnje se na odgovarajući način primjenjuje i na prekršaje počinjene s istim motivima kao kazneno djelo.

Gdje počinje govor mržnje?

Odbor ministara Vijeća Europe već je 1997. godine usvojio preporuku o ophođenju s govorom mržnje. Ona sadrži definiciju govora mržnje koja se obično koristi kad se govori o toj temi. Prema toj definiciji pojam govor mržnje uključuje „sve oblike iskaza koji šire, promiču, opravdavaju ili navode na rasnu mržnju, ksenofobiju, antisemitizam i ostale oblike mržnje zasnovanena netoleranciji, uključujući: netoleranciju iskazanu kroz agresivni nacionalizam i etnocentrizam, diskriminaciju i netrpeljivost prema manjinama, useljenicima ili osobama imigrantskog podrijetla.“

Govor mržnje predstavlja ona ponašanja kojima se u verbalnoj ili neverbalnoj komunikaciji izražava mržnja. Ukoliko je u slučaju govora mržnje ostvareno obilježje kaznenog djela ili prekršaja s elementima zločina iz mržnje, tada je kazneno djelo ili prekršaj potrebno prijaviti u najbližu policijsku postaju, putem telefona 192 ili na e-mail policija@mup.hr.

Ukoliko si baš ti žrtva govora mržnje, nikako ne smiješ šutjeti i čekati da to sve na neki čaroban način prođe, jednostavno moraš to reći svojim roditeljima ili najbližima, a ako budeš samo šutio/la samo će ti biti još gore i može dovesti do groznih posljedica.

O govoru mržnje govori i Opća preporuka br. 15 “Borba protiv govora mržnje” Europske komisije protiv rasizma i netolerancije, koja ističe da je govor mržnje upotreba jednog ili više posebnih oblika izražavanja – naime, zastupanje, promocija ili poticanje na omalovažavanje, mržnja ili osuda neke osobe ili skupine ljudi, kao i uznemiravanje, uvrede, negativni stereotipi, stigmatizacija ili prijetnje toj osobi ili osobama i bilo kakvo opravdavanje svih ovih oblika izražavanja.

Kazneni zakon Republike Hrvatske (čl. 325) regulira javno poticanje na nasilje i mržnju: „Tko putem tiska, radija, televizije, računalnog sustava ili mreže, na javnom skupu ili na drugi način javno potiče ili javnosti učini dostupnim letke, slike ili druge materijale kojima se poziva na nasilje ili mržnju usmjerenu prema skupini ljudi ili pripadniku skupine zbog njihove rasne, vjerske, nacionalne ili etničke pripadnosti, podrijetla, boje kože, spola, spolnog opredjeljenja, rodnog identiteta, invaliditeta ili kakvih drugih osobina, kaznit će se kaznom zatvora do tri godine.“

Zaključak !

NIKAKO ne smijemo poticati nikoga na nasilje, a ukoliko poznajemo nekoga kome treba pomoć svakako mu se treba obratiti i pomoći na bilo koji način. Zlostavljanjem se ništa ne može postići samo se može dobiti kazna što naravno nitko od nas ne želi. Najčešće su zlostavljači psihičke slabe osobe koje umjesto normalnog načina komuniciranja trebju vrijeđati riječima, tuči se ili najgore ubiti i zbog toga bi se trebalo u svakom slučaju pomoći i zlostavljačima da se ne dešavaju takvi incidenti.

Izvori infomacija :

https://mdomsp.gov.hr/dobrodosli-na-stranicu-nacionalne-kampanje-ne-govoru-mrznje-na-internetu/sto-ako/sto-ako-sam-prisutan-kada-netko-koristi-govor-mrznje/587

https://www.medijskapismenost.hr/govor-mrznje-na-internetu-i-drustvenim-mrezama/

https://mdomsp.gov.hr/dobrodosli-na-stranicu-nacionalne-kampanje-ne-govoru-mrznje-na-internetu/sto-ako/postupanje-policije-u-kontekstu-govora-mrznje/595

https://www.youtube.com/

https://mdomsp.gov.hr/dobrodosli-na-stranicu-nacionalne-kampanje-ne-govoru-mrznje-na-internetu/sto-ako/postupanje-policije-u-kontekstu-govora-mrznje/595

https://www.teachtoday.de/hr/Informirati/Odgovornost/2719_Govor_mr_nje_na_internetu.htm

Credits:

Created with an image by Melanie Wasser - "We all have fears. Darkness, death, automatic flushing. These fears make up who we are. We should embrace them. Face them head on. Don’t let them define you."