MVI North Sea Energy Lab sessie 4: Prototyping Verslag | 29 juni 2017 | Kennemerduinen, Overveen

Lees hier een korte beschrijving over het North Sea Energy Lab

Zo'n 30 genodigden namen deel aan de 4e Lab sessie van het MVI North Sea Energy Lab, op 29 juni j.l. in het Bezoekerscentrum Kennemerduinen. Begeleiding van de dag is in handen van Mariëtte Stolk (Reos Partners). Mariëtte verwelkomt de groep en licht het programma van de dag toe. Deze dag staat in het teken van 'prototyping', het werken aan oplossingen. Prototyping is een design methode die helpt om snel en iteratief aannames te testen over mogelijke oplossingen en eerste stappen te zetten die ons verder gaan helpen naar een ontwikkeling van de Noordzee waar iedereen achter staat. Martine Verweij (programmamanager MVI - Maatschappelijke Verantwoord Innoveren bij de Topsector Energie) ligt toe waarom we ons vandaag richten op drie innovatie-niches, en binnen welke context we in het Lab opereren.

Drie niches

In deze Lab sessie wordt er in drie groepen (drie innovatie-niches) gewerkt aan prototypes:

  1. Visserij en Wind op Zee: hoe en waar kan wind op zee kansen bieden voor visserij, hoe en waar kan co-creatie plaatsvinden i.p.v. stakeholdermanagement? (lees de startdocumentatie)
  2. Natuurversterking en Wind op Zee: Hoe kan natuurversterking samengaan met de wind op zee ontwikkeling? (lees de startdocumentatie)
  3. Participatie in Wind op Zee: Hoe waar en onder welke voorwaarden kan participatie van burgers en actoren in wind op zee meerwaarde creëren? (lees de startdocumentatie)

Terugblik afgelopen fase van het Lab

De dag wordt geopend met een korte film, die weergeeft wat er in afgelopen maanden is bereikt met het Lab, waaronder de Leiderschap-in-Actie 2-daagse. Tijdens deze 2-daagse heeft een kleine groep betrokkenen intensief gewerkt om de innovatie-niches scherp te formuleren, en hun eigen leiderschapsuitdaging verkend in de context van de Noordzee als duurzame energiebron.

Verbindend narratief

Dirk Sijmons (H+N+S Landschapsarchitecten) deelt met de aanwezigen zijn inzichten over de verbindingen tussen de primaire wereldbeelden op en functies van de Noordzee: de Noordzee als ecosysteem (natuurversterking), de Noordzee als voedselbron (visserij) en de Noordzee als energiebron (windenergie). Tussen deze primaire functies zijn synergieën en verbindingen mogelijk, en meervoudige waardecreatie op de Noordzee is daar bij een overkoepelend perspectief. Ook speelt maatschappelijke participatie in wind op zee door diverse partijen een essentiële rol.

Prototyping sessies in groepen

We werken in de drie niches in verschillende 'Prototyping' rondes aan het aanscherpen van de oplossingsrichtingen.

Prototyping is een methode om snel en iteratief een nieuw model te bouwen en testen van een product, dienst of (sociale) innovatie, hierop feedback te ontvangen en aannames te testen. Ter illustratie van de prototyping methode wordt dit filmpje van ontwerpbureau IDEO getoond, over het ontwerpen van een nieuw winkelwagentje.

Zie hier de uitgebreide verslaglegging van elk van de niches:

  1. Visserij en Wind op Zee
  2. Natuurversterking en Wind op Zee
  3. Participatie in Wind op Zee

De laatste ronde staat in het teken van actieplanning: wat willen als niche op 20 september (bij de Lab conferentie) klaar hebben om te delen/ presenteren? (bijv. welke pilots, welke onderzoeken moeten gedaan worden, welke financiering). Wat moet daarvoor in de komende 30 resp. 60 dagen gedaan worden?

Save the Date:

  • Lab conferentie: 20 september, 9.30 - 17.30 uur, Zuiderstrandtheater, Den Haag
  • Lab sessie op Springtij Festival, Terschelling (21, 22 of 23 september)

Leesmateriaal

Contactpersonen (voor meer informatie):

  • Christopher Baan (Reos Partners): baan@reospartners.com
  • Martine Verweij (MVI-Energie): verweij@greenbridges.nl

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.