Loading

stemninger fra Københavnerpassionen #CphPassion

Historien bag Københavnerpassionen

Historien om Københavnerpassionen tog sin begyndelse i 2008, da Folkekirken på Vesterbro besluttede at markere langfredag med en fælles vandring fra Vesterbro Torv til Rådhuspladsen. KøbenhavnerPassionen har siden begyndelsen været kendetegnet ved stor bredde og åbenhed i både fortolkning og udtryk. Hvert år vækkes nye fortolkninger til live undervejs på ruten.

Credits:

Created with images by Gabriel Santiago - "Bokeh effect"

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a copyright violation, please follow the DMCA section in the Terms of Use.