Diner pensant Instroom van mensen met een arbeidsbeperking

Tijdens het diner pensant van 13 december 2016 ging Minister Blok in gesprek met 20 bestuurders van grote, kennisintensieve bedrijven uit de regio over de sociaal maatschappelijke verantwoordelijkheid om banen te creƫren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

De doelgroep leverde tijdens de avond zelf een grote bijdrage door de ontvangst en registratie, de bediening, het autowassen en de goodiebags te verzorgen.

"Iedereen wil een bijdrage kunnen leveren. Dat verdienen deze mensen net zo goed als wij."

Minister Blok

"Onbekend maakt onbemind. Laat doelgroepkandidaten meer snuffelstages lopen, zodat de kans op een baan groeit."

Pierre Heijnen - ROC Mondriaan

"De begeleiding vraagt veel en blijvende aandacht, maar iedereen wordt blij van een tevreden doelgroepkandidaat."

David Thomas - T-Mobile

"Bij ons worden de mensen als onderdeel van het team gezien. Daarbij is de begeleiding van het team als geheel van belang."

Jaap Wielaart - Rabobank

"Bij ons is de Raad van Bestuur verantwoordelijk voor de instroom van arbeidsbeperkten."

Eelco Blok - KPN

"Bij de inzet van mensen met een beperking moeten we kijken naar wat mensen kunnen, niet naar wat ze niet kunnen."

Jorrit van der Togt - Shell

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.