Loading

TRANER Tur til SYDSVERIGE FOR AT SE DE FANTASTISKE TRANER PÅ DERES TUR NORDPÅ

6 april 2019 ,var jeg afsted med 3 gode fotografer for at nyde selskabet og ikke mindst få fanget nogle fugle på kortet...

6500 Traner samles ved Pulken, Sydsverige inden turen går nordpå til Sibirien..

Tranen er en meget stor fugl med lange ben og lang hals. Fjerdragten er overvejende grå med sorte svingfjer samt sort, hvid og rød hals og hoved. Tranen flyver ligesom storken med udstrakt hals og ben og kan kendes på de brede vinger og den trompeterende lyd, som ofte udstødes under flugten. (Kilde: Dansk Ornitolog Forening)

Tranen yngler i det nordøstlige Europa og videre østover gennem Sibirien. Danmark ligger således tæt på den sydvestlige grænse af udbredelsesområdet. Om efteråret trækker fuglene sydpå til overvintringsområder i Spanien og Nordafrika, og det er under trækket, at tranen oftest ses herhjemme. Forårstrækket ses bedst på Sjælland, mens der om efteråret normalt ses flest traner på Bornholm og lidt færre på Sydfalster. Gennem de senere år er Vejlerne i Nordvestjylland om efteråret blevet samlingssted for alle de ynglende traner i det nordlige Jylland. Traneflokken stiger år efter år og er nu oppe på omkring 100 individer, som holder fast til i Vejlerne fra september og langt ind i november måned. Fuglene ses især på Bygholmengen.
I morgensolen

Tranen er optaget på den danske rødliste som sjælden, med en ynglebestand, der i 2007 blev anslået til 71-73 par. I Sverige yngler der 15-20.000 traner. Om foråret kan man ved den berømte lokalitet Hornborgasjön syd for den store svenske sø Vänern opleve tranedans, når op mod 10.000 traner samles her. De danske ynglebiotoper varierer fra skovmoser på Bornholm til åbne hedemoser i Nordvestjylland. De senere år er også næringsrige moser i varierende grad af tilgroning taget i brug. De vigtigste ynglelokaliteter ligger i Thy, bl.a. Hanstedreservatet og Ålvand Klithede, og ved Skagen. Arten er ret sky og foretrækker afsidesliggende lokaliteter med begrænset menneskelig færden. Derfor er den i yngletiden svær at få at se og dermed at registrere som ynglefugl.

På vingerne

Føden er varieret og består bl.a. af insekter, mindre dyr, plantedele, korn og kartofler

Stor fugl i luften.. nogen hiver landingstellet ud, ret tidlig :)

Lidt Trane kundst...

Trane kunst..
Vingefang: 200-230 cm Længde: 115 cm Vægt: 4.000-7.000 g Ynglealder: 4 år Kuldstørrelse: 2 æg Antal kuld: 1 Rugetid: 30 dage Ungetid: 65-70 dage

På vej hjem, tog vi lidt rundt i skånes fine natur, og gjorde et lille stop ved slottet.. utroligt smukt...

Skåne har en ret stor bestand af Rød Glende, så stor og stabil at selv byen Tommelilla, har den Røde Glende som byvåben - tror vi så de første 20 glenter.. helt fantastisk.

TOMMELILLA´s Byvåben
RØD GLENTE

RØD GLENTE

Med sin lange, kløftede hale, de lange kontrastrige vinger og den rustrøde farve er den røde glente en smuk og iøjnefaldende rovfugl. Den er ca. 25 % større end musvågen. Den røde glente er en fantastisk flyver, der under fødesøgningen flyver ret lavt over jorden, hvor den ofte stopper op i luften, vender rundt og daler ned mod jorden for at undersøge et muligt bytteemne. Når den markerer sit redeterritorium kan den "hænge" i timevis som en drage over skoven, deraf dens engelske navn "kite". (Kilde: Dansk Ornitologforening)

En pludselig indskydelse på hjemturen, var at tage et smut inden om Naturreservatet ved Vomb, som så hedder Klingavälsån - et ret fantastisk sted, men mange fugle og hele 3 fugle tårne, her kan man rulle ud igennem området og fotografere fra bilen..

Bramgæs, når de alle letter på samme tid , skal der kikkes rundt efter rovfugl.....

Mange år siden jeg har set KONGEØRNEN, men den kom sejlende forbi .. hvilken majetætisk fugl :)

Vingefang: 190-227 cm Længde: 80 cm Vægt han: 2.850-4.500 g Vægt hun: 3.850-6.700 g

På vores tur rundt, så vi også en del andre fugle, som lige skulle på kortet..

Musvåge, Vibe, Spove,Bramgæs,Gravand...

Nå ja også, rullede vi forbi en gård, med storke i reden .. ved godt de ikke er helt vilde, da de fodrer dem i sverige, men flotte er de og selvfølgelig skulle de på kortet ..

Den smukke hvide stork er helt umiskendelig med sin sort-hvide fjerdragt, sit kæmpemæssige røde næb og de lange røde ben. Storken er en smule større end fiskehejren, men med et noget større vingefang. Desværre er denne engang så almindelige danske fugl efterhånden et sjældent syn i Danmark. Kilde: Dansk Ornitolgisk forening
THE 3 AMIGOS
tak for en fantastisk dag, til de 3 drenge og alle tranerne...
Created By
Kenneth Pingel
Appreciate

Credits:

kennethpingel.dk