Loading

Lydklinikken Instrumentservice

Lydklinikken instrumentservice spesialiserer seg på restaurering av akustiske instrumenter, særlig pianoer og gitarer. Vi har tilknyttet oss noen av landets beste fagpersoner, både pianoteknikere og instrumentmakere som har viet sitt liv til kunsten å optimalisere gamle instrumenter – med gamle håndverksteknikker. I Norge.

– Gamle instrumenter fortjener å bli satt i stand og spilt på

Har din vanlige pianostemmer gitt tommel ned og sagt det ikke er verdt å reparere instrumentet ditt og at du heller burde kjøpe et nytt? Sånn er ikke vi. Vi mener at gamle instrumenter er store kulturskatter som fortjener å bli satt i stand – selv om prisen kan bli høyere enn å kjøpe et nytt instrument.

Altfor mange flotte instrumenter kastes eller bare henger ubrukelige på veggen og støver ned. Årsakene er mange. Kanskje er det ingen som spiller lenger i familien? Kanskje har man ikke tatt seg råd til å restaurere det? Eller kanskje man rett og slett ikke vet hvilket potensiale som bor i instrumentet?

– Heldigvis kan alt restaureres

Ta kontakt for et uforpliktende prisoverslag på post@lydklinikken.no, eller ring 93870093.

Lydklinikken, Ladeveien 2, 0275 Oslo. Org. nr. 981 079 795.

– Vi reparerer ikke, vi restaurerer

Credits:

Created with images by Guang Yang - "Pianist hands in black and white" • FotoshopTofs - "music sheet notes music texture piano partition" • Ryan Holloway - "Broken Keys" • Mikkel Bech - "Gibson Les Paul switch"

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.