door; thyrza schipper

INHOUD
 • Waarom dit onderwerp?
 • Eerst over het boek..
 • Hoofdpersonen
 • Bijpersonen
 • Waar gaat het boek over?
 • Auteur
 • Voorlezen
 • Verder over het boek..
 • Andere boeken en films
 • Bronnen
 • Quiz
 • Vragen
 • Tips & Tops

Waarom dit onderwerp?

Eerst over het boek..

 • Een stad
 • 5 facties
Onverschrokkenheid
Vriendschap
Zelfverloochening
Eruditie
Oprechtheid

Hoofdpersonen

Tris (Beatrice) Prior

Four (Tobias) Eaton

Jeanine Matthews

Bijpersonen

Tori

Caleb Prior

Al

Samenvatting

 • Beatrice Prior
 • Zelfverlooching
 • Persoonlijksheidstest
 • Afwijkend
 • Kiesdag
 • Onverschrokkenheid
 • Inwijding
 • Four
 • Edward
 • Simulaties
 • Aangevallen
 • Al
 • Aangenomen in Onverschrokkenheid
 • Aanval op Zelfverlooching

Veronica Roth

 • New York City
 • 18 augustus 1988
 • 28
 • Hunger Games, Harry Potter
 • YA
 • Duitsland
 • North Western University, Chicago

Voorlezen

Verder over het boek..

 • van Goor
 • 347 bladzijden
 • 39 hoofdstukken
 • YA

Andere boeken en films

Quiz

waar staat YA voor?

Young Adult

Waar is de auteur geboren?

New York City

Wat doet de factie Onverschrokkenheid qua werk?

Ze zijn de politie van de stad

Bronnen

 • Het boek zelf
 • Wikipedia
 • Veronica Roth

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.