Loading

BIBLIOTEK, HÄLSA OCH VÄLMÅENDE Webbinarium 1.9.2020 kl. 12 -15

Biblioteken har en viktig roll i samhället som producenter av en rad tjänster från boklån och läsfrämjande aktiviteter till digitalt stöd, kurser och mötesrum. Ofta ses rollen ändå ensidigare och utan att man beaktar bibliotekens, eller kulturens, betydelse för invånarnas välmående. Kan man mäta och förstå fördelarna med bibliotek? Och hur kan litteraturläsning befrämja hälsa och välbefinnande?

Kom med för att få inspiration och stöd i ditt arbete med bibliotek, hälsa och välmående!

Tid: Tisdag 1.9.2020 kl. 12.00 – 15.00

Plats: Webbinarium. Anmälan krävs! Länken till webbinariet skickas till de anmälda någon dag före tillfället.

Målgrupp: Bibliotekschefer, ledande tjänstemän, bibliotekspersonal och andra intresserade

Anmälan: Anmäl dig senast 27.8.2020.

Program:

Till deltagarna delas dessutom en för detta tillfälle gjord videoföreläsning av neurolog Markku T. Hyyppä med rubriken Bibliotekskortet förlänger livet (längd 17 min.).

Tips inför webbinariet! Bekanta dig med din kommuns uppgifter i Teaviisari, verktyget för hälsofrämjande arbete.

Presentation av föreläsare:

Anna-Mari Rosenlöf är specialist inom området kultur och hälsa vid Åbo Yrkeshögskola. Hon jobbar även som projektchef i Taikusydän - Kompetenscentrum för kultur och hälsa i Finland. Taikusydän sprider information om bästa praxis och forskning samt stimulerar samarbetet mellan kulturbranschen, hälsofrämjandet och social- och hälsovården.

Cecilia Pettersson är filosofie doktor och lektor och forskare i litteraturvetenskap och teaterstudier vid Göteborgs universitet. Hennes forskning inriktar sig bland annat på biblioterapi och då specifikt på hur läsning och litteratursamtal i grupp kan påverka hälsa och välbefinnande. Hon har gjort flera intervju- och observationsstudier som undersöker personer med olika former av psykisk ohälsa och deras erfarenheter av biblioterapi. Hösten 2020 utkommer hennes bok Biblioterapi. Hälsofrämjande läsning i teori och praktik.

Markku T. Hyyppä är MKD, docent i neurologi (Hu) och i rehabilitering (Tu), pensionerad överläkare (THL/IHV) och författare. Vid sidan om vetenskaplig forskning, akademisk undervisning, läkarmottagning och företagsverksamhet har han skrivit läro- och fackböcker, essäsamlingar och romaner. Under de senaste 25 åren har Markku skrivit och föreläst om kulturens betydelse för folkhälsa i Finland och Sverige.

Varmt välkomna!

Webbinariets kontakter:

Om programmet: Överinspektör Susanne Ahlroth, susanne.ahlroth@avi.fi, tfn 0295 018 762

Frågor om anmälan och annullering: Cecilia Ekqvist, planerare, cecilia.ekqvist@avi.fi, tfn 0295 016 451

Frågor om anslutning och teknik: Fredrik Åman, IKT-pedagog, fredrik.aman@avi.fi, tfn 0295 018 619