Steintøft Med Skifer

Skiltet er beskjedent og enkelt, men likevel oppsiktsvekkende. Kanskje mest fordi ordet i seg selv bærer tyngde og trygghet; SKIFER. Det kjennes liksom på tunga, SKIFER

Macho med stein

En bergart kanskje mannen i huset drømmer om å legge i hagen. En mur under huset, eller ei flott trapp ut til garasjen. Et kraftig materiale som ikke en gang tiden har funnet noen god form for å bryte ned. Et materiale som setter spor.

- Majoriteten av de som ringer for å kjøpe stein er nok menn ja, selv om det begynner å bli en del steininteresserte kvinner også. Skifer er på en måte litt ”inn” for tiden, det er et materiale i vinden smiler Anders Glørstad, daglig leder i Hitra Anleggservice AS og driver av Skiferbruddet.

Tidlig krok krøkt

Helt siden Anders var liten, har han stort sett spaket seg gjennom livet fra en god stol på innsiden av et gravemaskinvindu. Gjerne med noe tungt i grabben og med flere hundre hesters monoton motordur i ryggen. Interessen hans for skifer er imidlertid nokså ny, den kom samtidig med at skiferbruddet Sætergård kom for leie, to kilometer nord for Våvatnet.

- Jeg har alltid vært interessert i stein og bergverksdrift, men akkurat skifer fikk jeg øynene opp for da muligheten for å leie Sætergård kom. Da klinket vi til, og det har jeg ikke angret på, sier Anders.

Gode resultat

For det har gått svært bra oppe i ura, for den steingale hitterværingen fra Glørstad. Skiferen fra Sætergård viste seg å være spesiell. Den har kvaliteter som i følge en rapport utarbeidet av Norges Geologiske Undersøkelser, ikke på noen måte står tilbake for skiferen fra Oppdal. Tvert i mot. Det er en skifer som følger trenden i markedet, med sitt helt unike gyldne glimmer.

- Vår skifer skiller seg faktisk litt ut på markedet, den har et helt spesielt glimmer som gir den flott karakteristikk. Den er lys, og noe av forekomsten er også flott farget. Dette gjør skiferen vår spesielt attraktiv, legger Anders til, og blir avbrutt av nok en telefon.

- Hadde aldri gått uten flinke medarbeidere

For selv om det er travle dager hos Hitra Anleggservice, tar han seg alltid tid til litt steinprat. Her kan man rett og slett ende opp med å lære en hel del om skifer og det på rekordtid. Teorien er frisk hos den innovative lederen, som i tillegg til å ha ledet sin anleggsbedrift til topp resultat, nå har etterutdannet seg også som Bergteknisk ansvarlig.

- Dette hadde aldri gått uten så mange flinke ansatte. I bruddet har jeg Glenn Birger Kvernø som bas. Han og kollegaene både bryter, sprenger og sorterer skiferen på stedet. Det er trygt å ha Glenn der, og han er selv også ekstremt opptatt av stein, noe som er en styrke for oss, sier Anders.

"Med stor nøyaktighet, legges muren. Bit for bit"
Dette er puslespill for de store gutta

Hva koster herligheten

Ble du også steininteressert og vil vite pris på herligheten? Kanskje trenger din hage en rekonvalesens eller kanskje skal du bygge hus i nær framtid? Fikk du rett og slett bare lyst på din helt unike mur hjemme, på hytta eller på jobben? Da ser Anders og Glenn frem til å høre fra deg på telefon 976 46 863

- Ingen steinmurer er like, så vi gir alltid konkurransedyktige og individuelle tilbud på forespørsel. Vi møter gjerne opp på befaring og priser muren din ut ifra deres ønsker.

Created By
Lokalavisa Hitra Frøya Markedsavdelinga
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.