Älskling, god jul! Jag vill ge dig något som kan förgylla ditt liv under Vintern och våRen. Du är värd allt och så mycket mer.

Regeln är att vi väljer hur gåvan ska genomföras den första måndagen varje månad.
#1 januarigåvan: Ta en kväll eller hellördag med vänner. Gör något du gillar. Jag hittar på något med barnen.
#2 februarigåvan: Jag fixar barnvakt. Vi väljer en trevlig resturang och pratar om livet.
#3 marsgåvan. Jag tar barnen till Höör över en natt och du får huset för dig själv,
#4 aprilgåvan. Mina föräldrar tar barnen och vi övernattar på något trevligt ställe.
#5 majgåvan. Vad behöver du? Egen tid, familjetid, äktenskapstid? Du väljer och jag gör det möjligt.
Du håller alla bollar i luften. Jag är glad för dig, uppskattar sig och är beroende av dig. Tack för allt du gör för mig och vår familj!

Credits:

Created with images by blickpixel - "gift made surprise" • byzantiumbooks - "Choose Here" • LadyDragonflyCC - >;< - "Onward & Upward (Series)" • kaboompics - "heart card pastels" • Iroas - "love" • Simon Shek - "love" • Gamma Man - "Chosen One" • frankieleon - "rubber ball convention"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.