Loading

o odbore propagačné výtvarníctvo kód odboru 8641 M

Študuj výtvarnú propagáciu a grafiku

Ak ťa baví kresliť a chceš sa veľa naučiť najmä z digitálnej grafiky, tento odbor je určený predovšetkým pre teba. Štúdium je totižto v plošnom prevedení zamerané na grafiku a grafický dizajn. V tom priestorovom budeš riešiť rôzne objekty a vizualizácie. Súčasťou výuky je aj štúdium dejín výtvarného umenia. Oboznámiš sa ako s tradičnými grafickými technikami tak aj s tými digitálnymi.

Naučíš sa vytvárať rôzne propagačné materiály, publikácie, navrhovať logá, firemné identity a reklamné kampane. Na ich tvorbu budeš používať softvér od Adobe a to predovšetkým Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign. Na 3D vizualizácie zase programy ako Blender, Autodesk Autocad a Adobe After Effects.

Vďaka dobrej úrovni technického vybavenia učebne a najnovším verziám programov môžeme vykonávať náročné úpravy a navrhovať rôzne grafiky.

Po dobu štúdia sú programy poskytnuté žiakom zdarma a môžu ich používať aj doma (na nekomerčné účely).
V učebni sa tvorí na grafických pentabletoch od Wacom, Huion a Xp-pen.

Portfólio prác absolventov

Prieskum 2020

Najlepšie práce žiakov počas lockdownu – počítačová grafika

Vanesa Straková II.A – knižná ilustrácia, obálka knihy
Skica
Zuzana Števlíková II.A – knižná ilustrácia
Zuzana Števlíková II.A – skice
Anita Šestáková II.A – knižný obal
Andrej Gaži III.A – vektorizovaný portrét
Andrej Gaži III.A – detské ihrisko, návrh preliezky
Sláviková III.A – CD obal (digipack)
Malíková IV.A – digitálna maľba