Loading

Eendenkooi van Ruigoord Hoe een waterberging grote waarde toevoegt aan de Amsterdamse haven

De eendenkooi van Ruigoord is in essentie een waterbergingsproject in opdracht van Havenbedrijf Amsterdam, in samenwerking met Stichting Het Eiland. Maar het heeft, naast de technische waterbergingsfunctie, een enorme toegevoegde waarde voor het gebied.

Op de zuidpunt van het - toenmalige - eiland Ruigoord lag vanaf 1652 een eendenkooi. Met behulp van onder andere deelnemers van het re-integratieproject School2Work reconstrueren de partijen de 'eendenkooi van Ruigoord'. De reconstructie van dit stukje historisch cultureel erfgoed draagt ook bij aan een gebied dat aantrekkelijk is voor recreatie en toerisme. Meer informatie over de eendenkooi.

Created By
Alexander Senger
Appreciate

Credits:

©Alexander Senger/SengerPhoto www.sengercommunicatie.nl

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.