Seedlings a global peace project

Var med i vår globala kampanj som ger barn möjlighet att skapa hållbara trädgårdar som ger mat, hälsa, välmående och trygga lekplatser!

Dela fröerna från ditt hem, ditt kök och din trädgård!

Skicka dina fröer till oss så förmedlar vi dem vidare.

Alla fröer från din trädgård eller kök är välkomna!

Torka dem gärna först och lägg dem i ett kuvert tillsammans med en lapp om vad det är för fröer (markera gärna om de är ekologiska) och en e-mail adress om ni vill se hur fröna växer ute i världen.

Skicka till: Båtbyggargatan 110, 21642 Limhamn

Vi ansvarar för att de skickas till barn som behöver dem i världen.

Tacksamma hälsningar från oss på Seedlings!

Sharing is Caring!

Peace be with you! / Seedlings

Created By
Anna Wendegård
Appreciate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.