Loading

Meandert(h)aal jaargang 6 - 20 maart 2020

Het was me het weekje wel.

Zo neem je voor het weekend afscheid van elkaar met het idee dat de lessen maandag gewoon vervolgd worden, maar hoe anders is het gegaan. Het lijkt soms alsof je in de verkeerde film bent beland. Alle gebeurtenissen hoeven hier niet nogmaals op een rijtje gezet te worden. Wat wel genoemd mag worden is het begrip van iedereen voor de ontstane situatie en het belang van thuisonderwijs daarin. Als team hebben we veel bij elkaar ( social distance) gezeten en overlegd hoe we onze leerlingen zo optimaal mogelijk kunnen begeleiden. Dat gaat niet vanzelf en we lopen tegen situaties aan die we niet voorzien hadden. We proberen daarom het aanbod steeds bij te stellen en tijd te nemen voor de communicatie met leerlingen en ouders. Uit de reacties merken we dat tevredenheid overheerst. We hebben begrip voor situaties thuis waarbij het niet eenvoudig is de kinderen te begeleiden. Vier kinderen aan een keukentafel met ouders die moeten thuiswerken is niet altijd ideaal. Denk er ook aan dat er voldoende tijd moet zijn om te spelen en te bewegen. In de dagtaken worden daar ook tips voor gegeven. De komende weken zetten we deze werkwijze voort. We wensen iedereen veel succes en plezier bij het begeleiden van de kinderen.

Korte enquête.

Vandaag ontvangt u via mail een kort enquêteformulier in Google Forms. We vragen u deze vragenlijst in te vullen, zodat wij kunnen zien op welke onderdelen het lesaanbod aangepast zou kunnen worden. Voor ons is deze input heel belangrijk. Bij de open vragen verzoeken wij u heel kort uw opmerkingen te noteren. Lange verhalen zijn niet handig bij het verwerken van de enquête. Probeer de vragenlijst voor maandag te verzenden.

Schoolvoetbal op 1 en 8 april is afgelast. Jammer ! ( er komt geen nieuwe datum)
Dit schooljaar geen Centrale Eindtoets.

Woensdag heeft minister Slob het besluit genomen dat de eindtoets in 2020 niet wordt afgenomen. In zijn brief geeft hij aan dat er op dit moment veel van het onderwijspersoneel wordt gevraagd. Er worden kinderen opgevangen van ouders met vitale beroepen en leraren organiseren onderwijs op afstand voor de kinderen die thuis zitten. Hij schrijft dat hij het enorm waardeert hoe het onderwijsveld zich nu voor de leerlingen inspant. Doordat de Centrale Eindtoets dit jaar niet doorgaat, worden de schooladviezen die de leerlingen hebben gekregen definitief. Op basis van die adviezen starten de leerlingen in het voortgezet onderwijs.

De ZINiN bibliotheken zijn net als de scholen gesloten tot 6 april. Drie weken in huis zitten; wat een uitdaging! Leerlingen, leerkrachten en ouders willen we graag tips geven rondom de mogelijkheden om toch te kunnen blijven lezen. Via de knop hieronder wordt u doorgelinkt naar de site van de bibliotheek.

Nog een fotootje.

Het lijkt alweer heel lang geleden, maar vorige week vrijdag hebben de leerlingen van groep 1 nog fruitmandjes gemaakt voor mensen die wel een ruggensteuntje kunnen gebruiken. Zo was groep 1 de enige groep die stiekem nog actief was in het kader van de Meander-doet!

Op de foto hieronder ziet u een prachtige brief van een leerling uit groep 6. De leerlingen uit deze groep hebben als opdracht gekregen om een kaartje/brief in de brievenbus te doen bij een verzorgingstehuis of oudere in de buurt. Misschien ook een idee voor anderen!?

Thuisonderwijs.

Op verschillende manieren geven onze leerlingen invulling aan het thuisonderwijs.

Gefeliciteerd !!!!

Credits:

Gemaakt met een afbeelding van Aleks Dorohovich - "books, pencils, laptop, and iphone on a desk"