Beton Santrali Fabo Makina

Çimento, su, kum, çakıl, kırılmış taş ve agrega gibi hazır beton bileşenlerinin stoklanıp, belirli miktarlarda karıştırılarak, hazır beton üretiminin gerçekleştirildiği ve transmikserlere dolumun yapıldığı tesislere "beton santrali " denilmektedir

Beton santralleri, betonu oluşturan malzemeleri karıştıran, miktarlarını kontrol eden ve taşıyan; mekanik, elektronik, pnömatik ve hidrolik sistemler ve ekipmanlardan oluşmaktadır. Beton santralini oluşturan bu ekipmanlar arasında; Agrega bunkeri, agrega tartı bandı, mikser besleme bandı, agrega kovası, çimento siloları, çimento helezon, beton mikseri ve otomasyon sistemi yer almaktadır.

Piyasada birçok tipte beton santrali yer almaktadır.

-Bunların arasında büyük projelerde uzun seneler boyunca kullanılmak üzere Sabit Beton Santrali,

-Proje kısa süreli ise ve proje bitiminde santralin farklı yere taşınması gereken durumlarda Mobil Beton Santrali,

-Taşıma maliyetinin önemli olduğu uzak projeler için Kompakt Beton Santrali

-Yatırım maliyetinin ve üretimin düşük olması gereken projelerde de Skreyperli Beton Santrali tercih edilmektedir.

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.