Wind-energie Gemaakt door cas

Hoe werkt een windmolen

Windenergie is iegelijk gewoon de wind die langs de windmolens gaat en daar door gaan de wieken van de windmolen draaien omdat ze gaan draaien draait er in de windmolens ook een ijzeren staaf mee en die komt in de versnellingsbak en dan in de generator de generator zorgt er voor dat de draaibeweningen word om gezet in elektrische tijd En die energie gaat dan naar de huizen heen.

Wat zijn de nadelen van windmolens

Veel ruimte weg

Een van de nadelen van windenergie is dat een windmolen veel ruimte in beslach neemt

Het Geluid

Het Geluid van de windmolens is een van de meest genoemde nadelen. Dit irritante geluid komt door de wieken van de windmolen, en door de generator. Het geluid vlakbij de windmolen bedraagt ongeveer 96 decibel.

Vogels

Vogels en eenden en en ander vliegende dieren zijn vaak het slachtoffer van de wieken van een windmolen. Per jaar stevren ongeveer 20.000 vogels. Daarmee staat de windmolen Verboven de snelwegen, gebouwen en hoogspanningslijnen, dit is lang niet dezelfde aantallen doden. Wat wel Te vergelijken is zijn de katten die bijna 30 miljoen vogels doden per jaar

Kosten

De kosten van een windmolen zijn hoog. Wand je moet een wind molen betalen maar ook een hijskraan betalen die zo hoog is dat hij de kop van een windmolen er op kan zetten. dit allemaal bij elkaar is wel 1.500.000€ tot 2.500.000 euro.

Wat zij de voordelen van windmolens

Oneindig

Windenergie is een oneindege vorm van energie. En een windmolen vervuilt niet het milieu. Daarmee is windenergie een oplossing voor de energiehonger van de maatschappij.

Geen CO2

Bij het opwekken van wind energie in Een windmolen komt er geen CO2 bij de meeste ander energiebronnen komt er Well CO2 vrij

Geschiedenis

Wind energie Bestaan al een tijdje en je had ze in verschillende maten. Er was een die het water op kon pompen en het dan naar de andere kant kon brengen, deze werkte als volgt door het draaien van de wieken ging de pomp op en naar. En zo werd het water opgepompt en het naar de overkant gebracht. Dit werd meestal gebruikt door de de boeren om het water van hun land af te krijgen
Dit is misschien wel de bekendste windmolen. Deze werd gebruikt om graan mee te malen, dat malen gebeurt met maalstenen die gaan draaien als de wind de wieken laat draaien dan draaien er ook heel veel tandwielen mee en die zorgen er uitijndelijk voor dat de maalsteenen gaan draaien

Toekomstige ontwikkelingen

Hoe ik het denk

Ik denk dat ze een manier gaan bedenken voor de geluidsoverlast, en ook dat ze een manier bedenken voor de vogels. Hier heb ik ook wel een iedee voor bijvoorbeeld dat ze een kap er om heen doen en ijzerdraad bij de voor kant

Hoe de pro's het denken

volgen hun is er geen toekomst omdat hun er tewienig mee Verdienen, daarom willen ze de windmolens nog hoogermaken zo dat hij meer energie op wekt. Maar dan word het ook veel duurde en dat wil de overheid niet betalen dus waarschijnlijk is er geen toekomst voor de windmolens.

Credits:

Created with images by SiebeSchootstra - "Windmolen" • jack_of_hearts_398 - "20080209 04 Biddinghuizen" • Smabs Sputzer - "Windmolen" • Reinoud Kaasschieter - "2014-02-09 [01] Wassenaar" • Ben_Kerckx - "nature windmills netherlands"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.