Tjurhaj

Var lever Tjurhajen

Dom lever i grunt varmt vatten och i både salt och söt vatten.

Tjurhajens utsende

Dom har korta runda näsor,små ögon och en tjock kropp. Dom kan bli up till 3.4 meter långa. Dom är mest gråa men på magen är dom vita det här ger den bra kamouflage. En haj kan föda upp till 10 haj ungar, dom föds vid kusten. Hajungarna flyttar till djupt vatten när dom har vuxit upp.

Mat

Dom jagar både på natten och på dagen. Hajen äter fisk, krabbor, räkor, små hajar och massa annat.

Visste du att

Man kan hitta dom i Gangafloden!

Created By
Leo Woolley
Appreciate

Credits:

Created with images by ume-y - "オオメジロザメ Bull shark" • ume-y - "オオメジロザメ Bull shark"

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.