Instalacje multimedialne/ wizualizacje KOLOR KOLEKTYW

Jesteśmy grupą twórców, edukatorów i animatorów kultury, tworzących multimedialne instalacje artystyczne oraz wizualne oprawy wydarzeń scenicznych.

Najbardziej widowiskowym i nowatorskim działaniem Kolor Kolektyw, do którego nawiązuje również nasze logo jest Malowanie Światłem - tworzenie na żywo wielkoformatowych obrazów cyfrowych i mapping wizualny 3D. Fascynuje nas interaktywność: widzowie mogą obserwować proces twórczy w czasie rzeczywistym, jak również brać w nim czynny udział.

Malujemy światłem zastane przestrzenie i autorskie obiekty, kreatywnie wykorzystując najnowszą technologię.

Pracujemy metodą live mappingu – przenosimy malowane w czasie rzeczywistym grafiki na obiekty w przestrzeni. Gdy grafiki wprowadzamy w ruch, na żywo powstają animacje. Dodajemy dźwięk i muzykę… Voila!

.

Kreujemy animowaną scenografię

Tworzymy cyfrowe ilustracje do muzyki na żywo

Wchodzimy w interakcje z aktorami, muzykami, tancerzami

Tworzymy wizualizacje sceniczne z animacjami realizowanymi na żywo

Muzyka stanowi nieodzowny element naszych działań. Łączymy stronę wizualną i dźwiękową, w efekcie czego powstają instalacje multimedialne.

Naszym natchnieniem jest natura i kultura cyfrowa. Misją Kolor Kolektywu jest harmonizowanie tych pozornie sprzecznych sfer: pozytywna zmiana przestrzeni zastanej poprzez zastosowanie najnowszych technologii oraz tradycyjnych środków wyrazu.

WZMACNIAMY WYOBRAŹNIĘ
Created By
Kolor Kolektyw
Appreciate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.