Loading

MIDTSOMMERTREFFET Frøya Motorsportsenter 24-28 Juli 2019

Velkommen tilbake til 2Fast.no og Frøya Motorsportsenter i 2019.

ACTION FOR STORE OG SMÅ!

I tro tradisjon inviterer 2Fast.no til ett motorsport arrangement tilpasset hele familen. På dagtid er full action på banen med frikjøring og breisladdkonkurranse. På sidelinjen rigger vi opp Bilutstilling med premiering samt eget barne område med hoppeslott, besøk av maskoter og annet gøy.

FOR MER INFO FØLG OSS PÅ FACEBOOK

KEVIN BOINE KOMMER TILBAKE TIL 2FAST AFTERTRACK!

LØRDAG 27. JULI

Remo & Torodd entrer også scenen denne kvelden. Se Facebook event for mer info

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a copyright violation, please follow the DMCA section in the Terms of Use.