Olimpiada nationala 2017 ARIA CURRICULARA ”TEHNOLOGII”

În anul școlar 2016-2017, Județul Neamț a avut onoarea de a fi desemnat gazda etapei naționale a Olimpiadei la disciplinele din aria curriculară Tehnologii, pentru Agricultură - cultura plantelor și Agricultură - creșterea animalelor.

Competiția, care a avut loc in perioada 24-28 aprilie 2017 în localitățile Roman și Horia, a întrunit peste 150 de elevi din toată țara, alături de profesorii îndrumători.

Elevii Colegiului Agricol ”Dimitrie Petrescu” Caracal, Băltărețu Adelina, Gîscă Dragoș, Deaconu Florentina.
Diplomele obținute de elevii Colegiului Agricol la Olimpiada Națională
Punctajele obținute

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.