Loading

JOULUKONSERTTI pe 1.12.2017 klo 19 Rantsila, Gananderin koulu, auditorio

Veteraanikuoro, Vanamo-kuoro ja yksinlauluopiskelijat esiintyvät.

Kuoroja johtavat Leila Jyväsjärvi ja Pentti Jäntti., yksinlauluopiskelijoita Katja Partala.

Konsertin lopuksi 7-luokkalaisten puffetti.

.Vapaa pääsy. Tervetuloa!

Credits:

Created with images by johnflan - "Bundled notes"

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.