Flystyrt 8. Oktober Mit navn er mads og jeg er født den 8 oktober 2002. 2001 - 118 personer omkommer, da et SAS-fly af typen styrter kort efter start fra Linate lufthavnen i Milano, Italien. Årsagen til flystyrtet var, at et lille tysk privatfly i tyk tåge kører ind i SAS-flyet, netop som dette var begyndt på opstigningen. Piloten på SAS-flyet forsøgte at undvige, men flyet røg ind i en bagage hangarbygning. Alle ombord på de to fly og fire personer i bagage-hangarbygningen omkom. Det var den værste ulykke i SAS' historie. 19 af de omkomne var danskere.

i 1990 - døde Mindst 21 palæstinensere og cirka 250 arresteret under alvorlige uroligheder i Jerusalem. Urolighederne startede da jødiske fanatikere marcherede mod en moské, og palæstinensere kastede sten mod dem. Det israelske politi brugte først tåregas og gummikugler, men skød senere med skarpt. Det var de blodigste og mest dramatiske begivenheder i Jerusalem siden Seksdageskrigen i 1967. FN's Sikkerhedsråd fordømte israelernes brutalitet.

Credits:

Created with images by Buecherwurm_65 - "jerusalem old town city wall"

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.