ÅPEN SØKNAD Hrvoje krstic

Hei. jeg er en mann på 39 år som er på utkikk etter jobb innen markedsføring, digital markedsføring, salg og butikk.

Jeg bruker all fritiden på nettstudier hvor jeg studerer Markedsførings ledelse på BI. Studiene er fritids baserte og gjøres utenfor jobb.

Utdanningen gitt meg god grunnlag for å jobbe med markedsføring og salg. Utdanningen har også gitt meg mye innsikt i markedssøk, research, markeds forståelse og mulighet til å se nisjer og nye måter å nå kunder på.

Det jeg kan tilby dere er en utadvendt og initiativrik medarbeider som tar en hver utfordring på strak arm. Dere kan nå meg på telefon 69511448/94283855 eller på email: hrvoje.krstic@gmail.com.

Med vennlig hilsen

Hrvoje Krstic

Created By
Hrvoje Krstic
Appreciate

Credits:

Created with images by WDnetStudio - "laptop vintage apartment" • WDnetStudio - "digital marketing new technologies internet" • Couleur - "berries blueberries raspberries" • julenka - "nice apples green eating healthy"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.