Pensjonist på lag med ungdommen Pensjonister støtter unges rett til arbeid og bolig. Stem for en ny regjering du også!

Rolv Skirbekk (81) er pensjonisttillitsvalgt i Fagforbundet. Han har vært fagforeningsmann og jobba for arbeidsfolks rettigheter «hele livet». Nå er han bekymret for framtida til ungdommen og hva slags arbeidsliv som møter dem.

Pensjonister støtter ungdommene

Rolv og kona Karin har fem barnebarn, og når de ser hvor vanskelig det er å få jobb, og ikke minst en fast stilling, er de litt engstelige for hvordan det kommer til å gå med dem. Som pensjonisttillitsvalgt i Fagforbundet holder Rolv seg godt orientert om politikk og samfunnsliv og engasjementet er like sterkt som tidligere. Utviklinga Høyre- og FrP-regjeringa tar landet i misliker han sterkt.

Arbeidslivets ildsjeler

Ikke alle forstår betydningen av fagbevegelsens rolle i det norske arbeidslivet og samfunnet. Kanskje enda færre forstår den viktige jobben som de tillitsvalgte gjør. De er arbeidslivets ildsjeler og bidrar til et tryggere arbeidsliv. Og noen gir seg aldri. Her er Rolv sammen Aud Jorid Warmdal som er leder i pensjonistutvalget i Fagforbundet Elverum.

Ida og Marte vil til storbyen

Rolvs to eldste barnebarn Ida og Marte synes det er stas å ta en is med bestefar. Begge jentene går på videregående skole og skal snart velge utdanning. Ingen av jentene har planer om å bli i Elverum og storbyen Oslo frister mest. Og skal du bo i Oslo, ja da venter det høye boligpriser, enten du skal leie eller eie. Et trygt og velorganisert arbeidsliv blir avgjørende for hvordan det skal gå.

Boligprisene har økt i alle de store byene, unntatt Stavanger. I Oslo og Bærum har prisene økt med hele 46% på fem år. Kilde: SSB

Husdrømmen

For Rolv gikk det greit å etablere seg og realisere husdrømmen. Han og Karin gifta seg i 1967 og fikk tre barn. Siden begge var i fast jobb, gikk bygging av eneboligen i utkanten av Elverum forholdsvis greit. I dag har eiendomsmekleren på Elverum mange boliger til salgs, og selv om prisene ikke er like høye som i Oslo, så blir prislappen fort over tre millioner kroner. Fast jobb og trygt arbeid trengs jammen for de som skal bo andre steder enn Oslo også.

Gla’ i kommunen

Det har alltid vært offentlig sektor som har vært Rolvs hjemmebane. Fagforeningsmannen er opptatt av at alle innbyggere skal ha gode velferdstjenester: Han liker ikke at kommunale tjenester privatiseres, og at at kommersielle selskap skal tjene penger på helse og omsorg, barnehager eller skole. Ifølge statistikken går utviklinga i feil retning, både med privatisering og arbeidsplasser. Mange ungdommer får ikke jobb, men for unge i Norge er det fortsatt håp.

Kilde: Eurostat

Stem på en regjering som tar de unge på alvor

Rolv har hatt et godt arbeidsliv. Nå stiller han seg på ungdommenes side og er opptatt av at de også skal få seg gode, faste jobber og få råd til å etablere seg med egen bolig. Derfor er han klar til valgkamp for de rødgrønne partiene som han mener er best på det meste, og særlig på arbeidslivspolitikk.

Pensjonister støtter unges rett til arbeid og bolig. Stem for en ny regjering du også!

Credits:

Foto: Jan Lillehamre

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.