Det Nye Teater Fra start til "næsten" slut

Det nye teater i Hjørring har skabt en del debat. Der er for og der er i mod. Bygningen er en ting, men man kan kun glæde sig over de forhold byens kulturliv nu får. For en gang skyld kan Hjørring bryste sig af, at kulturen har samme betingelser som byens idrætsliv.

Nedtællingen er begyndt!

Byggeriet ligger på den plads der før husede busterminalen. Et rigtigt godt område med gode tilkørselsforhold

Start fasen er i gang
Foråret 2016

I foråret 2016 deltog jeg i en af de mange "åbent byggeri" arrangementer. De rå indendørs facader viste med alt tydelighed, hvad der venter byen. Et flot og gennemtænkt kulturhus til glæde for alle

Fasinerende bygning også om aftenen

Så er vi ved at kunne se det færdige produkt. Nu mangler jeg kun at fotografere indenfor, hvilket jeg glæder mig meget til.

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.