Loading

IT'S COMPETITION TIME! / AMSER CYSTADLEUAETH!

We have 5 beautiful signed A5 prints of 'Poppit Sands' worth £27 each to give away courtesy of Cardigans newest art gallery Canfas.

Mae gennym 5 print A5 hyfryd o 'Poppit Sands' sydd wedi'u llofnodi gwerth £27 yr un i roi fel gwobrau gyda diolch i oriel gelf mwyaf newydd Aberteifi Canfas.

'Poppit Sands' by Anne Cakebread

Canfas is an independent art gallery in Cardigan town centre, West Wales, specialising in Welsh contemporary paintings and sculpture.

Situated directly opposite Cardigan Castle (home to the first Eisteddfod), Canfas showcases the very best of established and emerging Welsh artists and Eisteddfod Gold Medal Fine Art and Ceramics winners. Canfas is a destination for customers looking for original contemporary art in Wales.

Oriel gelf annibynnol yw Canfas yng nghanol tref Aberteifi, Gorllewin Cymru, sy'n arbenigo mewn paentiadau a cherflunio cyfoes Cymreig.

Wedi'i lleoli yn union gyferbyn â Chastell Aberteifi (cartref yr Eisteddfod gyntaf), mae Canfas yn arddangos y gwaith gorau oll gan artistiaid Cymreig sefydledig a newydd ac enillwyr Medalau Aur Eisteddfod mewn Celfyddyd Gain a Cherameg. Mae Canfas yn gyrchfan i gwsmeriaid sy'n chwilio am gelf gyfoes wreiddiol yng Nghymru.

If you've already registered for an Other Voices Cardigan wristband you will automatically be entered in this draw.

Not registered for your Other Voices Cardigan wristband yet? Click here to register and be entered into the draw for some amazing prizes in the run-up to the festival in November:

The winner will be chosen at random on 28 October from those who have registered for an Other Voices Cardigan wristband.

Os ydych chi eisoes wedi cofrestru ar gyfer band arddwrn Lleisiau Eraill - Aberteifi cewch eich cynnwys yn awtomatig yn y raffl hon.

Heb gofrestru ar gyfer eich band arddwrn Lleisiau Eraill - Aberteifi eto? Cliciwch yma i gofrestru a chael eich cynnwys yn y raffl i ennill gwobrau yn y cyfnod cyn yr Ŵyl ym mis Tachwedd:

Dewisir yr enillydd ar hap ar Hydref 28 o blith y rhai sydd wedi cofrestru ar gyfer band arddwrn Lleisiau Eraill Aberteifi.

We will be running a number of competitions to win fantastic prizes in the run up to the Festival in November. Keep an eye on Other Voices/Mwldan socials and emails to make sure you don't miss a thing.

Byddwn yn cynnal nifer o gystadlaethau i ennill gwobrau gwych yn y cyfnod cyn yr Ŵyl ym mis Tachwedd. Cadwch lygad ar negeseuon cymdeithasol ac e-byst LleisiauEraill / Mwldan i sicrhau nad ydych yn colli dim.

www.othervoices.ie | @othervoiceslive

www.mwldan.co.uk | @theatrmwldan

'Poppit Sands' by Anne Cakebread

Oriel Canfas Gallery: 01239 614344 / info@canfas.co.uk / www.canfas.co.uk

Facebook: @CanfasAberteifi / Twitter: @Canfas1 / Instagram: @canfas_

Oriel Canfas Gallery, Manchester House, Grosvenor Hill, Cardigan SA43 1HY