Krigsherjede Aleppo venter på å bli evakuert.

En skadet gutt sitter i en ambulanse mens syriske sivile torsdag samler seg i det opprørskontrollerte området al-Amiriyah av Aleppo. De venter nå på å bli evakuert ut av området og over til det regjeringskontrollerte området Ramoussa. Foto: Karam Al-Masria/AFP/NTB Scanpix

Aleppo ligger i ruiner. Pro-Assad tropper i Jisr al-Haj området av den syriske millionbyen kjemper for å ta kontrollen fra opprødsstyrkene onsdag. Foto: George Ourfalian/AFP/NTB Scanpix

Et oversiktsbilde viser bygninger i brann i nabolaget al-Zabdiyaav. Syriske regjeringsstyrker fortsatte angrepet mot de opprørskontrollerte områdene av Aleppo onsdag. Foto: AFP/NTB Scanpix

En skadet syrisk kvinne fra bydelen al-Sukari i Aleppo blir hjulpet ombord en lastebil i et forsøk på å få henne i sikkerhet onsdag. Foto: George Ourfalian/AFP/NTB Scanpix

Regjeringsstyrker patruljerer den nordlige delen av Aleppo onsdag. Foto: George Ourfalian/AFP/NTB Scanpix

(Stort bilde) Sivile flra al-Sukari nabolaget flykter fra den regjeringstyrte offensiven mot opprørskontrollerte områder av Aleppo onsdag. Regjeringsstyrker patruljerer den nordlige delen av Aleppo onsdag. Alle foto: George Ourfaliani/AFP/NTB Scanpix

Et oversiktsbilde av Aleppo viser røyk over den krigsherjede byen. Foto: AFP/NTB Scanpix

Barn fyller vannkanner med vann i en opprørskontrollert del av Aleppo. Foto: Abdalrhman Ismail/Reuters/NTB Scanpix

Røyk fyller luften i et oprørskontrollert område av Aleppo. Foto:Karam Al-Masri/AFP/NTB Scanpix
Stort bilde: En skadet mann blir hjulpet i det opprørskontrollerte al-Amiriyah området av Aleppo. Sivile og opprørere ventet torsdag fortsatt på å bli evakuert fra bydelen og over til den regjeringskonrollerte delen Ramoussa. Foto: Karam Al-Masria/AFP/NTB Scanpix. Nederst til venstre: En syrisk politimann holder vakt ved en rekke busser som skal brukes til å evakuere sivile fra Aleppo torsdag. Foto: AFP/NTB Scanpix. Nederst til høyre: Syrisk Røde Halvmåne personell venter på utsiden av Aleppo torsdag. Foto: AFP/NTB Scanpix

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.